« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Oznámení o konání 32. zasedání Zastupitelstva JčK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JčK - 32. zasedání zastupitelstva JčK.pdf [0,25 MB]
JIHOČESKÝ KRAJ
MUDr.XXXXXX XXXX
hejtman kraje
U Zimního stadionu XXXX/X
XXX 76 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČO: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br> *KUCBX01ATIC2*
KUCBX01ATIC2
<br> České Budějovice 9.února 2024
<br>
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění
<br>
<br>
s v o l á v á m
<br>
<br> 32.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
na čtvrtek 22.února 2024 od 10:00 hodin <.>
<br>
<br>
<br> Zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje <,>
ul.U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice <,>
<br> velký zasedací sál,2.podlaží <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MUDr.XXXXXX XXXX
Hejtman Jihočeského kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha:
Návrh programu 32.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 3
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh programu 32.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> dne 22.února 2024
<br>
1.Zahájení
<br> 2.Složení slibu nového člena zastupitelstva kraje
<br> 3.Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1.12.2023 do 8.2.2024
4.Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> 5.Informace o jednáních Rady Asociace krajů ČR
6.Návrh volby přísedícího krajského soudu
<br> 7.Zvýšení limitů při schvalování darů a dotací zastupitelstvem kraje v návaznosti na změnu zákona o krajích
8.Poskytnutí účelové individuální investiční dotace Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska - Krajské
<br> sdružení hasičů Jihočeského kraje na nákup areálu letního dětského areálu Soběnov
<br> 9.Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro kancelář ERDV
10.Vyrovnávací platby na rok 2024 za závazek veřejné služby obchodním společnostem založeným
<br> Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
11.Dotační program Podpora zajištění pohotovostních služeb v oboru zubní lékařství na území vybraných
<br> okresů Jihočeského kraje
<br> 12.Dotační program Dostupná zdravo...

Načteno

edesky.cz/d/8439616

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Filmování   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz