« Najít podobné dokumenty

Obec Krychnov - Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Krychnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krychnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Krychnov
I STÁTNÍ POZEMKOUÍ ÚŘnO Sídlo: Husinecká 1024l11a,130 00 Praha g - Žizxov,lČo olslztl+,olČ: cz:.0131277 4 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Fobrrč[ra |l(olín Karlovo náměstí 45,Kolín l,280 02 1l(olín Váš dopis zn.: Ze dne: Naše značka: SPU 048556/2024 UlD: spudms00000014319509 Spisová značka: SP2347 12023-537205 Vyřizuje.: lng.XXXXXX XXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX lD DS: zXXperX E-mail: R.Matejkova@spucr.cz Datum: 8.2,2024 Dle rozdělovníku sPU D48556i2ú24 llll lll lll lllll ll lll ll lil llllll lll ll llilll 00DT3EB25669 oz N Á M E N i o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek Krajský pozemko\4ý úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kolín,jakcl s:prlivrrí orgán věcně a místně příslušný,podle zákona č,503120í2 Sb <.>,o Státním pozemkovénr úřarju i* c změně někteqých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 ziál

Načteno

edesky.cz/d/8416314

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krychnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz