« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - OZNÁMENÍ o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: PLZEŇ, STAV. ÚPRAVY MASARYKOVY ULICE (část)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24-049247-1.pdf
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/049247/24/SME Plzeň,dne: 7.2.2024
<br> Č.j.: MMP/063853/24
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> smejkal@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
<br> Oznámení je doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky č.p.1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
<br> které zastupuje SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvková organizace,IČO
<br> 40526551,Klatovská třída č.p.348/10,Jižní Předměstí,301 26 Plzeň 1
<br> (dále jen "stavebník") dne 26.1.2024 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na
<br> stavbu:
<br> PLZEŇ,STAVEBNÍ ÚPRAVY MASARYKOVY ULICE (část Rokycanská - Slezská)
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.816/28,816/101,816/103,825/6,834/4,834/10,834/47 <,>
<br> 834/48,834/98,834/99,1043/54,1305,2571,2648/3 v katastrálním území Doubravka.Uvedeným dnem
<br> bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno.Magistrát města Plzně,odbor stavebně
<br> správní vydal na stavbu stavební povolení spis.zn.SZ MMP/053316/14/REI,č.j.: MMP/087732/14 dne
<br> 28.4.2014 s nabytím právní moci dne 31.5.2014 <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Předmětem změny stavby před dokončením je rekonstrukce Masarykovy ulice v rozsahu od již hotového
<br> úseku v prostoru Slezské ulice po křižovatku s Rokycanskou ulicí.Jsou navrženy změny,které byly
<br> vyvolány aktuálními potřebami městského obvodu Plzeň - ÚMO 4.Podkladem pro změny byla studie
<br> zadaná městským obvodem <.>
<br> Celková délka úpravy - 460,24 m - nezměněno <.>
<br> Šířkové uspořádání - nezměněno <.>
<br> Návrhová rychlost 50km/hod - nezměněno <.>
<br>
<br> SO 101 Komunikace – Masarykova ulice – upraveno v rámci PD
<br> Popis navrhovaných změn:
<br> 1.Pozemní komunikace
<br> - úprava místa pro přech...

Načteno

edesky.cz/d/8404161

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz