« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument18_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument18_2024.pdf
katastrální území: lokalita
<br> OZNÁMENÍ
<br> STATUTÁRNÍIĚOMĚSTA OSTRAVYÍ.O ZAMERU PRODAT Úřednš desk; ÚMbňřošmkawn—ámrdu
<br> wmapeáhnkaxz
<br> Polanka nad Odrou,obec Ostrava asloáyďxý.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ul.Ostravská x Janovská
<br> Zastupitelstvo města usnesením č.0670/ZM2226/ 13 ze dne 31.01.2024 sám dm:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Mpix:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> v bodě 1.rozhodlo
<br> o záměru města prodat části pozemků v k.ú.Polanka nad Odrou,obec Ostrava,a to část pozemku parc.č.2833 o výměře 49 m2 a část pozemku parc.č.2821/3 o výměře 12 m2 oddělené dle geometrického plánu č.3917—38/2023 vyhotoveného pro k.ú.Polanka nad Odrou,obec Ostrava & sloučené do nově označeného pozemku parc.č.2833 o celkové výměře 61 m2
<br> a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit <.>
<br> Katastrální snímek a geometrický plán k záměru prodeje:
<br> |<.ú.PomnxA NAD connu,ose.: os.—mm
<br> 522 E přenšlvét plodí-*r: ' „eo * „_ \ šéfem “ _ „.5 ;;EJ iii,““$$ ožanka nad ofiko“ zemu ' ikonu.% Í zam SHO—Mah! %? D 17.K:,) / ; „lem,cm:—Í" “J :: “_— J 13 ::i 3—25 f" zmmm.vruuíuíJilm—l'ull'fli-l DSWVAH!
<br> ! „ — ] 953112 1
<br> „ ___ J : f
<br> \ \\ \\ ““x \\ 0 \? 'l" s 'w
<br> A smí-ul fl / „ /,; !,/ :; '-_ _,z' zmar: Ir "" “)L “* ““i—w— E_n/*“ ; r ".I '—| ',!" \\ ! Luu/1 ),! | T ' J / l
<br> ! „„_____ „i_„q
<br> _„\_ ' 0- „nz-„L
<br> Ema,? “,I 2632/1 | “3“ „
<br> ' ““ /,( _Í
<br>./ L „„ :
<br> Eli:-JEM ),! -\__li
<br> / f
<br> / [rem—MN-.- „g
<br> /.'
<br> I ] !
<br> ! / *“,'
<br>,' am; <,>
<br> J !
<br> Í
<br> \
<br> Zveřejňuje: odbor majetkový XXXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX X <.>
<br> Zpracoval:
<br> ——_-\
<br> GED-WG

Načteno

edesky.cz/d/8404089

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
22. 04. 2024
22. 04. 2024
17. 04. 2024
17. 04. 2024
16. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz