« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Chrlice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/referentka OV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Chrlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška k VŘ.docx
PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
<br> Přihlašuji se do výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka
Odboru všeobecného
Úřadu městské části Brno-Chrlice
<br>
Jméno,příjmení,titul: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
Datum a místo narození: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
Státní příslušnost: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
Místo trvalého pobytu včetně PSČ: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
Číslo občanského průkazu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
(číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního příslušníka)
Telefon *:
*Nepovinný údaj ----------------------------------------------------------------
<br> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Níže uvedená část přihlášky se nevrací
<br> Pokud preferujete pro zrychlení komunikace během výběrového řízení využití e-mailové komunikace,uveďte prosím e-mail:
*Nepovinný údaj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Žádám,aby v případě,že ve výběrovém řízení nebudu vybrán/a,byly po jeho ukončení moje osobní doklady vráceny na adresu:
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Prosím vyznačte způsob vrácení Vašich dokladů: Podací razítko ÚMČ
□ obyčejnou poštou
□ doporučenou poštou
<br> Přiložené doklady:
□ Profesní živ...
VŘ-referent OV.pdf
1
<br>
tajemník
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
Tajemnice městské části Brno–Chrlice vyhlašuje,v souladu s ust.§ 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o
<br> úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o úřednících“),výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br>
<br> Referent/referentka Odboru všeobecného
<br>
Místo výkonu práce: Statutární město Brno,Úřad městské části Brno-Chrlice <,>
<br> Chrlické nám.4,643 00 Brno
<br>
<br> Charakteristika práce:
<br> - výkon spisové služby dle spisového a skartačního řádu (podatelna,výpravna,spisovna)
- zajištění vidimace a legalizace
- vedení organizačně technické agendy RMČ a ZMČ,výborů a komisí
- správa místního poplatku ze psů
- technicko organizační zabezpečení voleb
<br>
<br> Pracovní úvazek: 1 (40 hod./týdně)
<br>
<br> Předpokládané datum nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení,případně dle domluvy
<br> (pracovní poměr na dobu neurčitou)
<br>
<br> Platové podmínky: v souladu se zák.č.262/2006 Sb <.>,zákoníkem práce,ve znění pozdějších
<br> předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
<br> službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,8.platová třída,osobní příplatek,zaměstnanecké
<br> benefity – stravenkový paušál,příspěvek na dovolenou,příspěvek na penzijní připojištění <.>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice (dle ust.§ 4 zákona o
<br> úřednících):
<br> - státní občanství České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
- dosažení věku 18 let <,>
<br> způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost <,>
<br> - ovládání jednacího jazyka <.>
<br>
Kvalifikační předpoklady:
<br> - středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou <,>
<br>
Další požadavky:
<br> - znalost obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činností,zejména zák <.>
128/2000 Sb.<,>
<br> - zvláštní odborná z...

Načteno

edesky.cz/d/8385402

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Chrlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz