« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota pod Radčem - Zápis ze schůze zastupitelstva 19.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota pod Radčem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11. Zápis 19. 12 .2022.docx
Zápis č.11/2022
ze schůze zastupitelstva obce konané dne 19.12.2022 v 18.00 hodin v budově OÚ Lhota pod Radčem
<br> Přítomni : Dyková,Nulíčková,Veverková,Vlčková,Ing.Valdhans M.<,>
Valdhans L <.>,Jinochová
Hosté :
Omluveni :
Zahájení
Jednání zastupitelstva zahájila a řídila starostka obce paní XXXXXXXXX XXXXXX.V úvodu přivítala přítomné.Předsedající konstatovala,že je přítomno 7 členů a tím je zastupitelstvo usnášení schopné <.>
<br> 1.Zahájení
Předsedající seznámila ZO s programem
Program jednání :
1.Zahájení.Kontrola usnesení
2.Schválení programu
3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4.Schválení Rozpočtu pro rok 2023 + Schválení Střednědobého výhledu pro rok 2024-2025
5.Poplatky pro rok 2023
6.Jmenování a schválení inventarizační komise
7.Rozpočtové opatření č.4
8.Přijetí dotace
9.Žádosti k projednání
10.Různé
11.Usnesení.Závěr
<br> 2.Schválení programu jednání zastupitelstva
ZO schvaluje předložený program jednání <.>
pro : 7 proti : 0 zdrželi se : 0
<br> 3.Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu p.Valdhanse J <.>,a paní Vlčkovou <.>
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky <.>
Výsledek hlasování pro ověřovatele
Pro : 7 proti : 0 zdrželi se : 0
<br>
<br> Předsedající navrhla zapisovatelem slečnu Veverkovou <.>
Výsledek hlasování pro schválení zapisovatele :
Pro : 7 proti : 0 zdrželi se : 0
<br>
4.Schválení rozpočtu pro rok 2023 + Schválení Střednědobého výhledu 2024-2025
ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2023.Návrh rozpočtu byl schválen dne 14.11.2022.Rozpočet pro rok 2023 viz příloha <.>
<br> Výsledek hlasování pro schválení :
Pro : 7 proti : 0 zdrželi se : 0
<br> Schválení Střednědobého výhledu 2024-2025.Viz příloha
<br> Výsledek hlasování pro schválení :
Pro : 7 proti : 0 zdrželi se : 0
<br>
<br> 5.Poplatky pro rok 2023
ZO rozhodlo,že poplatky pro rok 2023 zůstanou stejné jako v minulém roce a to je:
<br> Odpady 750 Kč/osoba,nemovitost (rekreace),firma
2 nádoby na odpad jsou zdarma,každá další za...

Načteno

edesky.cz/d/8375111

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota pod Radčem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz