« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota pod Radčem - Zápis ze schůze zastupitelstva 19.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota pod Radčem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11. Zápis 19. 12 .2022.docx
Zápis č.11/2022
ze schůze zastupitelstva obce konané dne 19.12.2022 v 18.00 hodin v budově OÚ Lhota pod Radčem
<br> Přítomni : Dyková,Nulíčková,Veverková,Vlčková,Ing.Valdhans M.<,>
Valdhans L <.>,Jinochová
Hosté :
Omluveni :
Zahájení
Jednání zastupitelstva zahájila a řídila starostka obce paní XXXXXXXXX XXXXXX.V úvodu přivítala přítomné.Předsedající konstatovala,že je přítomno 7 členů a tím je zastupitelstvo usnášení schopné <.>
<br> 1.Zahájení
Předsedající seznámila ZO s programem
Program jednání :
1.Zahájení.Kontrola usnesení
2.Schválení programu
3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4.Schválení Rozpočtu pro rok 2023 + Schválení Střednědobého výhledu pro rok 2024-2025
5.Poplatky pro rok 2023
6.Jmenování a schválení inventarizační komise
7.Rozpočtové opatření č.4
8.Přijetí dotace
9.Žádosti k projednání
10.Různé
11.Usnesení.Závěr
<br> 2.Schválení programu jednání zastupitelstva
ZO schvaluje předložený program jednání <.>
pro : 7 proti : 0 zdrželi se : 0
<br> 3.Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu p.Valdhanse J <.>,a paní Vlčkovou <.>
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky <.>
Výsledek hlasování pro ověřovatele
Pro : 7 proti : 0 zdrželi se : 0
<br>
<br> Předsedající navrhla zapisovatelem slečnu Veverkovou <.>
Výsledek hlasování pro schválení zapisovatele :
Pro : 7 proti : 0 zdrželi se : 0
<br>
4.Schválení rozpočtu pro rok 2023 + Schválení Střednědobého výhledu 2024-2025
ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2023.Návrh rozpočtu byl schválen dne 14.11.2022.Rozpočet pro rok 2023 viz příloha <.>
<br> Výsledek hlasování pro schválení :
Pro : 7 proti : 0 zdrželi se : 0
<br> Schválení Střednědobého výhledu 2024-2025.Viz příloha
<br> Výsledek hlasování pro schválení :
Pro : 7 proti : 0 zdrželi se : 0
<br>
<br> 5.Poplatky pro rok 2023
ZO rozhodlo,že poplatky pro rok 2023 zůstanou stejné jako v minulém roce a to je:
<br> Odpady 750 Kč/osoba,nemovitost (rekreace),firma
2 nádoby na odpad jsou zdarma,každá další za...

Načteno

edesky.cz/d/8375111

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lhota pod Radčem
16. 05. 2024
14. 05. 2024
14. 05. 2024
14. 05. 2024
07. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lhota pod Radčem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz