« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - Výzva k odstranění odstaveného vozidla - ÚD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyzva_k_odstraneni_odstaveneho_vozidla_UD-BMW_areal_garazi_Bukovec.pdf
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEN 4
<br> Odbor životního prostředí a dopravv <.>,Mohvlová 55,312 64 Plzeň
<br> Číslo jednací: UMO4/01860/24 V Plzni dne 30.ledna 2024
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX / XXXXX XXXX /vojtal©plzen.eu
<br> VÝZVA K ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO VOZIDLA
<br> VOZIDLO BARVA RZ MÍSTO ODSTAVENÍ VOZIDLA
<br> BMW černá není pozemek p.č.233/3,k.ú.Bukovec
<br> Na základě obdrženého podnětu ve věci odstaveného vozidla,byla dne 16.01.2024 provedena kontrola,při níž bylo zjištěno,že na pozemku parcelní číslo 233/3,katastrální území Bukovec (areál garáží u Hlavní ulice,Plzeň — Bukovec)je odstaveno vozidlo tovární značky BMW,černé barvy,bez registračních značek,VIN: WBAAX71010JR71619 (dálejen „odstavené vozidlo“).V registru silničních vozidel není evidováno žádné vozidlo s uvedeným identifikačním číslem.Vlastníka odstaveného vozidla tak není možné identifikovat <.>
<br> Odstavené vozidlo bylo pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by vyžadovalo výměnu,doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla.Odstavené vozidlo dále narušovalo estetický vhled obce,bezprostředně ohrožovalo životní prostředí a zdraví lidí,bylo umístěno mimo pozemní komunikací na veřejně přístupném pozemku a svým technickým stavem naplňovalo definici „odstaveného vozidla“ dle 5 102 odst.2 písm.c) zákona č.542/2020 Sb.o výrobcích s ukončenou životností <.>
<br> V souladu s ustanovením & 105 odst.2 zákona č.542/2020 Sb.o výrobcích s ukončenou životností bylo výše uvedené odstavené vozidlo přemístěno dne 22.0 l.2024 na vybrané parkoviště na adresu Radčická 6,301 00 Plzeň do areálu Správy veřejného statku města Plzně,tel.: 377 224 271 <.>
<br> Vyzýváme tímto vlastníka tohoto vozidla kjeho odstranění z uvedeného parkoviště.Pokud si XXXXXXXX nepřevezme odstavené vozidlo po marném uplynutí lhůty jednoho měsíce od zveřejnění této výzvy,bude odstavené vozidlo předáno osobě oprávněné ke sběru...

Načteno

edesky.cz/d/8352806


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz