« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - Oznámení o zasedání 26/2024 ZPK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení 26-2024 zasedání ZPK dne 5. 2. 2024.pdf
IČO: 70890366 bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s <.>,pobočka Plzeň
č.ú.1063003350/5500
<br> PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
SPIS.ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> DATUM: 24.01.2024
<br> Oznámení o konání 26.zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
<br> V souladu s § 42 zák.č.129/2000 Sb <.>,o krajích,informujeme o konání 26.zasedání
Zastupitelstva Plzeňského kraje <.>
<br> Místo konání: Krajský úřad Plzeňského kraje,jednací sál Zastupitelstva Plzeňského
kraje,1.patro,č.dveří 174,Škroupova 18,Plzeň <.>
<br> Doba konání: 5.února 2024 od 09.00 hod <.>
<br> Program:
<br> Zahájení,úvodní formality
<br> 1.Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - XXXXXX XXXXXX
<br> X.Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - XXXXXX XXXXXX
<br> X.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje – XXX XXXXXXX
<br> X.Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony,vnější vztahy a marketing
Zastupitelstva Plzeňského kraje - XXXXX XXXXXXXX
<br> X.Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí,zemědělství a evropské záležitosti
Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing.et Ing.XXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br> X.Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci,IT a Otevřený kraj Zastupitelstva
Plzeňského kraje - JUDr.XXXXX XXXXXXXXX,MBA,LL.M <.>
<br> X.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr <.>
XXXX XXX
<br> X.Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje -
Ing.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> X.Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc.Jitka
Kylišová
<br> 10.Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu,vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Plzeňského kraje - Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> XX.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje – XXXX XXXXXXX
<br> XX.Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu,památkovou péči a cestovní ruch
Zastupitelstva Plzeňského kraje - XXX XXXXX
<br> XX.Zpráva o činnosti Výboru pro d...

Načteno

edesky.cz/d/8328740

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz