« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zámer_prodej pozemku_2024.pdf [0,40 MB]
O B E C B A Č A L K Y
Obecní úřad
<br> Bačalky 101,507 23 Libáň
<br>
<br> Zveřejnění záměru prodeje pozemků
<br>
V souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
předkládá Obec Bačalky záměr týkající se prodeje
pozemku parc.č.63/4 – o výměře 13 m2 v k.ú.Bačalky <,>
pozemku parc.č.63/5 – o výměře 50 m2 v k.ú.Bačalky
a pozemku parc.č.74/20 – o výměře 76 m2 v k.ú.Bačalky <.>
<br> Pozemek je veden na LV č.10001 pro k.ú.Bačalky,vlastník Obec Bačalky,viz
přiložený náčrtek <.>
<br> Připomínky a svoje nabídky podávejte písemně poštou nebo do datové
schránky ve lhůtě do 15dní ode dne vyvěšení na úřední desce <.>
<br> Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstva Obce Bačalky <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
místostarostka obce Bačalky
<br>
V Bačalkách dne 26.ledna 2024
<br> Vyvěšeno: 26.1.2024 pod č.j.Ú03/01/2024
Sejmuto: 15.2.2024
pozemky_k_prodeji.pdf [0,32 MB]

Načteno

edesky.cz/d/8313962

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Prodej nemovitosti   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz