« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Veřejná výzva na obsazení pracovního místa Technik údržby bytů, nemovitostí, vodovodů a kanalizací města Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná výzva na obsazení pracovního místa Technik údržby bytů, nemovitostí, vodovodů a kanalizací města Volyně
Město Volyně,náměstí Svobody 41,387 01 Volyně
<br>
<br> Město Volyně,zastoupené starostou Ing.Martinem Červeným,tímto zveřejňuje
<br> Veřejnou výzvu
na obsazení pracovního místa
<br> Technik údržby bytů,nemovitostí,vodovodů a kanalizací města Volyně
(zařazený do organizační složky Technické služby)
<br> Místo výkonu práce: město Volyně a jeho městské části
Druh pracovní činnosti: zajištění provozuschopnosti,oprav a údržby městských bytů a nebytových
prostor,provoz vodovodů a kanalizací
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: 1.dubna 2024 nebo dle dohody
Obecné požadavky:
<br>  státní občan ČR,popř.fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
<br>  dosažení věku 18 let,způsobilost k právním úkonům
<br>  bezúhonnost
Kvalifikační předpoklady:
<br>  střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru Pozemní stavitelství,případně Technické zařízení
budov
<br> Další požadavky:
 dobrá znalost práce na PC
 řidičský průkaz sk.B
<br> Uvítáme:
 praxi v oboru
<br> Nabízíme:
 práci na plný pracovní úvazek,25 dní dovolené,2 dny zdravotního volna,zaměstnanecké
<br> benefity (stravenkový paušál,příspěvek na penzijní připojištění,možnost čerpání sociálního
fondu),mobilní telefon
<br> Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno,příjmení,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,číslo občanského
průkazu,datum a podpis uchazeče
Vzor přihlášky a strukturovaného životopisu je k dispozici na www.volyne.cz – dokumenty -
nabídka pracovních příležitostí.Přihláška zůstává ve složce výběrového řízení a s údaji bude
nakládáno v souladu s platnou legislativou.Přílohy přihlášky budou po skončení výběrového řízení
skartovány,pokud uchazeč nepožádá o jejich vrácení na uvedenou kontaktní adresu <.>
<br> Doklady,které uchazeč připojí k přihlášce:
<br>  strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi,odborných znalostech a dovednostech
<br>
<br>  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší ...

Načteno

edesky.cz/d/8311866

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz