« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument16_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument16_2024.pdf
Zveřejnění záměru pronájmu
<br> Statutární město Ostrava,městský obvod Polanka nad Odrou,ve smyslu 5 39 zákona odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje záměr:
<br> pronájmu bytu 2+kk
<br> Specifikace: Byt č.7,2+kk o výměře 47,86 m2,umístěný v bytovém domě 2.NP na adrese,ul.1.května 1/2a,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou,v k.ú.Polanka nad Odrou,obec Ostrava,na LV 2098
<br> Účel využití: Jedná se o pečovatelský byt,určený pro osoby v nepříznivé sociální situaci,které nejsou v ekonomicky aktivním věku <.>
<br> Nájemné: 84,70 Kč/m2 podlahové plochy bytu měsíčně s pravidelným navyšováním nájemného dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj ČR,které vyhlašuje a zveřejňuje maximální limit výše nájemného.V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním bytu a nájemné za předměty vybavení bytu <.>
<br> Doba nájmu: na dobu 2 let s ujednáním o obnovování smlouvy o další dva roky <.>
<br> Další podmínky pronájmu bytu jsou stanoveny v Zásadách a podmínkách pro pronájem bytů ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,svěřeným městskému obvodu Polanka nad Odrou,dostupných na webových stránkách městského obvodu: https://polanka.ostrava.cz/cs/obcan/formulaze—obecni-bvtv/formulare-obecni-
<br> bytyZZsadylpdf
<br> Kontakt: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX,Dis.referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
<br> O záměru pronájmu rozhodla Rada městského obvodu Polanka nad Odrou usnesením č.0339/RMOb-Pol/2226/31 ze dne 26.01.2024
<br> V Ostravě dne: 29.01.2024
<br> statutární město 0 f » Úřad městského obvodu nodgdřdu
<br> 725 25 Wave—339W Úřední doska tíMQb Polanka “nad Odrou
<br> 474 ma palanka.cz
<br> XXXXX XXXXXXX „ starosta městského obvodu “* """" ! X/XXXX """"" / Polanka nad Odrou mamonoP/q „* 02? podplsz/ W"
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> sňato dna:,Mm/
<br> Příloha
<br> Půdorys bytu
<br> Bytový dům,adresa: 1.května 1/2a,Polanka nad Odrou,725 25 Ostrava
<br> Půdorys 2.NP BYT č.7
<br> Dispozice objektu - Půdorys 2.NP
<br>._
<br> ab...

Načteno

edesky.cz/d/8310370


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
22. 04. 2024
22. 04. 2024
17. 04. 2024
17. 04. 2024
16. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz