« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - OZNÁMENÍ o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska (U+S): Parkování Pod Vrchem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-466476.pdf
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/466476/23/BEZ Plzeň,dne: 24.1.2024
<br> Č.j.: MMP/041130/24
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> bezdekova@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
<br> Oznámení je doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Statutární město Plzeň,IČ 00075370,náměstí Republiky č.p.1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
<br> které zastupuje Městský obvod Plzeň 4,Mohylová č.p.1139/55,312 64 Plzeň 4-Doubravka
<br> (dále jen "žadatel") dne 30.10.2023 podal žádost o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu:
<br> Parkování Pod Vrchem
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.232/189,232/218,232/219,232/220,232/221,232/223,844/1 v
<br> katastrálním území Lobzy.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti společného
<br> povolení spis.zn.SZ MMP/278018/21/BEZ,č.j.MMP/344855/21 ze dne 13.10.2021 <.>
<br>
<br> Důvodem žádosti o prodloužení platnosti společného povolení je nutnost koordinace stavby se stavbou
<br> SVSMP p.o.- rekonstrukce teplovodu PT a.s.Žádost bude prodloužena o 5 let,s termínem dokončením
<br> do 30.12.2031 <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - SO 110 Komunikace
<br> - SO 410 Veřejné osvětlení
<br>
Magistrát města Plzně,odbor stavebně správní,jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
<br> písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst.4
<br> písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> "zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 odst.1 písm.c) stavebního zákona,oznamuje zahájení
<br> řízení o prodloužení platnosti společného povolení podle § 94p odst.5 stavebního zákona.Dotčené
<br> orgány mohou ...

Načteno

edesky.cz/d/8309607

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz