« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Usnesení ze 17. zasedání ZMČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze 17. zasedání ZMČ
Statutární město Brno
Městská část Brno-Žebětín
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
<br>
U s n e s e n í č.1 7 / Z 9
<br> ze 17.zasedání Zastupitelstva městské části Brno -Žebětín <,>
konaného dne 24.1.2024
<br>
<br> Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
<br> bere na vědomí:
<br> 6/17 legislativní změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od 1.1.2024 <,>
7/17 Rozpočtové opatření č.14/2023 a 20/2023 v předloženém znění <,>
14/16 zprávu předsedy kontrolního výboru (ústně) <,>
<br> schvaluje:
<br> 1/17 - poskytnutí neinvestičních finančních dotací z rozpočtu městské části subjektům a ve
<br> výši dle přílohy Tabulky žádostí na rok 2024 <,>
- smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu městské části na rok 2024 <,>
3/17 Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě o zajištění některých činností souvisejících odtahem
<br> vozidel dle § 19d dle zákona o pozemních komunikacích,se společností Brněnské
komunikace a.s.<,>
<br> 5/17 Dodatek č.1 k Zásadám pro zadávání veřejných zakázek <,>
<br> doporučuje:
<br> 2/17 prodej části obecního pozemku p.č.218 o výměře cca 56 m2 k.ú.Žebětín <,>
4/17 ke schválení obecně závaznou vyhlášku č.xx/2024,kterou se mění obecně závazná
<br> vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve
znění pozdějších vyhlášek,a obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č <.>
25/2023,kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č <.>
20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek <,>
<br>
stanovuje:
<br> 6/17 měsíční odměny neuvolněným funkcionářům dle § 73 zákona č.128/2000 Sb.a
<br> Přílohy k zákonu č.128/2000 Sb.velikostní kategorie 6,sloupce 6 (místostarostové) <,>
8 (předsedové výborů) a 9 (členové výborů) ve výši 100% maximální možné výše
odměny,a to s účinností od 1.2.2024 <,>
<br>
ruší:
<br> 7/17 bod 1 a 4 Pravidel pro odměňování a ostatních souvisejících nároků a peněžitých
<br> plnění členů ZMČ Brno-Žebětín pro 9.volební období <.>
<br>
<br>
<br> Ing.Vít B...

Načteno

edesky.cz/d/8309580

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz