« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - Pozvánka na 12. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 1. 2. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka_012_ZMP.pdf
Primátor města Plzně
<br> Členům Zastupitelstva města Plzně V Plzni dne 22.1.2024
<br> Svolávám podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,12.schůzi Zastupitelstva města
Plzně na čtvrtek 1.2.2024 od 9.00 hodin do zasedací síně městské radnice <.>
<br> V souladu s čl.4a jednacího řádu Zastupitelstva města Plzně jsem rozhodl o možnosti distanční účasti
na tomto jednání Zastupitelstva města Plzně.K jednání zastupitelstva bude možné se distančně
<br> připojit na webovém odkazu <.>
<br> Program:
<br> 1 Schválení programu jednání,volba návrhové komise,jmenování
ověřovatelů zápisu
<br> 2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za
období od 14.12.2023 – 31.1.2024 (materiál přijde na stůl)
<br> PRIM/1 p.primátor
<br> 3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň–město PRIM/2 p.primátor
<br> 4 Odměňování neuvolněných členů ZMP od 1.února 2024 PRIM/3 p.primátor
<br> 5 Přijetí dotace z NPO na realizaci projektu Rekonstrukce objektu
bývalé hasičské zbrojnice Radčice
<br> ŘEÚ/1 p.primátor
<br> 6 Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2024 ŘEÚ/2 p.primátor
<br> 7 Podání žádosti o podporu z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt
"Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec"
<br> FIN/1 p.primátor
<br> 8 Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na
projekt „NZDM Vzducholoď – Rekonstrukce nebytového
prostoru Rubešova 21“
<br> KŘEÚ/1 p.primátor
<br> 9 Schválení aktualizace Programového rámce Integrovaného
regionálního operačního programu a aktualizace Programového
rámce do Operačního programu Doprava
<br> KŘEÚ/2 p.primátor
<br> 10 Žádost o dotaci z programu IROP na projekt „Centrum robotiky –
zvýšení počtu učeben“
<br> KŘEÚ/3 p.primátor
<br> 11 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13.11.2023 do
31.12.2023
<br> KV/1 Bc.Šlouf,MBA
<br> 12 Smlouva o spolupráci při rozvoji lokality „Nová Papírna“ ŘTÚ/1 nám.Bosák
<br> 13 Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných
zakázek na provádění autorského dozoru stavby „Nová budova
úřadu MO Plzeň 4“
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/8284998

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz