« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - Záměr pronajmout stánek - umop4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer.pdf
Kontaktní adresa:
Mohylová 55
312 64 Plzeň
tel: 378031114,fax: 378036602
<br> Příloha:
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4
<br> o z n a m u j e
<br> ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ
<br> přenechat do nájmu prodejní stánek v majetku města Plzně
<br> předmět: dřevěný prodejní stánek s pergolou a vč.zázemí stojící na pozemku p.č <.>
691/1,k.ú.Lobzy
s možností připojení ke zdroji elektrického napětí
bez možnosti napojení na napojení na vodu a kanalizaci (součástí stánku je
<br> vybudovaná jímka)
účel: rychlé občerstvení
podmínky:
<br> 1) umístění min.2 ks mobilních WC
2) nájem na dobu určitou 4 let
3) výše nájemného bude navyšována o každoroční míru inflace
4) cenová nabídka – zájemce uvede výši nájemného (bez energií) za měsíc
5) podmínkou uzavření smlouvy je uhrazení vratné bezúročné kauce před podpisem smlouvy
<br> ve výši dvouměsíčního nájmu
6) budoucí nájemce bude zajišťovat úklid v okolí stánku a likvidaci odpadu na vlastní
<br> náklady
7) budoucí nájemce bude zajišťovat běžnou údržbu stánku a pergoly vč.příslušenství <,>
<br> drobné opravy do 5.000 Kč a úklid vnitřních prostor na vlastní náklady
8) provozování prodejního stánku minimálně v rozsahu:
<br> a.celoročně otevřeno o víkendech 10.00 – 19.00 hod.(v zimních měsících 10.00 –
16.00 hod.)
<br> b.v době letních prázdnin otevřeno každý den (po – ne 10.00 – 19.00 hod.)
c.v době ostatních prázdnin,státních svátků,prodloužených dní volna nebo
<br> domluvených akcí bude otevírací doba individuální (avšak otevřeno v rozsahu
minimálně 6 hodin) <.>
<br> d.nájemce je povinen mít otevřeno vždy v průběhu konání celé akce pořádané
Městským obvodem Plzeň 4
<br> 9) nájemce je povinen zajistit mobilní sezení pod pergolou v obdobném designu,jako je
stavba stánku a pergoly
<br> 10) přílohou bude podnikatelský záměr včetně uvedení předchozích zkušeností v daném
oboru
<br> 11) přílohou bude živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku
<br> Hodnotícím kritériem bude:
- cenová nabídka
- podnikatelský záměr (sortiment,v...

Načteno

edesky.cz/d/8284983

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz