« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument15_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument15_2024.pdf
Úřední 312.23 ÚMOb Polanka nad Odrou umwpolankacz
<br>.%! Ala/? Statutární město Ostrava “““/_,?Ž/ vyvěšeno dne: Jiz/„rý papa/“W
<br> Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou 1.května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
<br> odbor stavební,dopravy a životního prostředí sňato dne: Podpis ZE DNE: 22.01.2024
<br> spis ZN.: sz CJ 0023572024/2 Žadatel: C.J".: CJ 00263/2024/SDaZP/V al V_D_Stav-Ostrava s.r.o.VYRlZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX IČ: XXXXXXXX TEL.: XXX XXX XXX Malá XXX/X E—MAIL: lucie.valkovaáňpolankaostrava.cz 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou DATUM: 24.01.2024
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle % 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a podle & 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou,odbor stavební,dopravy a životního prostředí,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),a ustanovení 5 139 odst.3 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.10/2022,kterou se vydává Statut města Ostravy (dále jen „silniční správním úřad“),podle 5124 odst.5 zákona č.36i/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,věcně příslušný & podle Š' 2 zákona č.314/2002 Sb.á š 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro místní komunikace 111.a [V.tř.a pro účelové komunikace ve svém územním obvodu,ve smyslu š 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem Policie České republiky,Městskéh...

Načteno

edesky.cz/d/8281157

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
17. 04. 2024
17. 04. 2024
16. 04. 2024
16. 04. 2024
16. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz