« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - vyrozumění - pokračování v řízení po přerušení: Parkování v ul. Družby (Armyshop) projektová příprav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-12729.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
odbor stavebně správní a investic
<br> Mohylová 55,312 00 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 16.1.2024
<br> Spis.zn.: SZ UMO4/12729/23/Pr
<br> Č.j.: UMO4/00912/24
<br>
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon.:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> prokopova@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br> VYROZUMĚNÍ
<br> - O POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ A DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI
<br> - O MOŽNOSTI VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 4,odbor stavebně správní a investic,Mohylová 55,312 00 Plzeň,jako
<br> silniční správní úřad příslušný podle vyhlášky statutárního města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění
<br> pozdějších změn,v souladu s ustanovením § 330 odst.1 a 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební
<br> zákon,ve znění pozdějších novel (dále jen „nový stavební zákon“),v souladu s přechodným ustanovením
<br> uvedeným v zákoně č.284/2021 Sb <.>,v platném znění,kterým se mění některé zákony v souvislosti
<br> s přijetím stavebního zákona,včetně zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb <.>,ve znění
<br> pozdějších novel,(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),příslušný podle § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona o pozemních komunikacích,a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 zákona
<br> o pozemních komunikacích,a podle § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu
<br> s ustanovením § 65 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen
<br> „správní řád“) vyrozumívá účastníky řízení,že
<br> p o k r a č u j e v ř í z e n í
<br> zahájeném dne 28.8.2023 na žádost o vydání společného povolení,kterou podalo:
<br> Statutární město Plzeň,IČ 00075370,náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
<br> které zastupuje: Městský obvod Plzeň 4,zastoupený starostou Tomášem Soukupem <,>
<br> IČ 00075370,Mohylová 1...

Načteno

edesky.cz/d/8276533

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz