« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument14_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument14_2024.pdf
Úřední deska ÚMOb Poianka nad Odrou Statutární město 0 t _ ha.5 rava ! mw.polan cz D0 datek
<br> rada města ! |||lllllllllllllellllllleljgljllllellllllllllII||| adí-W %,* manodneýýď/Wílmw.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ť.<.>.<.>.<.> <.>
<br> silno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Wm.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> DODATEK k návrhu programu 13.zasedání zastupitelstva
<br> města konaného dne 31.ledna 2024
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele.SEZNAM MATERIÁLÚ:
<br> Předkladatel Mgr.XXX XXXXXX.primátor: XX.Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na organizaci Členskeho fóra Asociace turistických informačních center CR v Ostravě ve dnech Pa.-5.4.2024 společnosti Cerná louka
<br> S.P.O <.>
<br> 45.Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku Klub českých velocipedistů v Hrabová na realizaci projektu lVCA 2024 Ostrava
<br> 46.Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
<br> 47.Návrh na úpravu Jednacího řádu výborů zastupitelstva města
<br> 48.Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy,s.r.o,o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt „ENERGETICKA OPATRENI — Recyklační linka a Fotovoltaické elektrárny objektů SAREZA'“
<br> 49.Mimořádné dotace v oblasti sportu ll <.>
<br> Předkladatelé Mgr.XXX XXXXXX,primátor,a Ing.XXXXX XXXXXXXXX Vilamová,Ph.D <.>,náměstkyně primátora:
<br> 50.Návrh odpovědi na stížnost občanů
<br> Předkladatel Ing.XXXX XXXXXXXXXX,náměstkyně primátora:
<br> XX.Ukončení mezinárodního projektu POTEnT — závěrečná informativní zpráva a finanční ukončení projektu
<br> 52.Podnět ke zrušení Regulačniho plánu v lokalitě Nám.Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích
<br> OSTRAVAH!
<br> 2f3
<br> Statutární město Ostrava Dodatek rada města
<br> |||IllllllIllllllllllleUQUngllllIllIIIIll|||
<br> Předkladatel Ing.Zbyněk Pražák.Ph.D <.>,náměstek primátora:
<br> 53.Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dota...

Načteno

edesky.cz/d/8272360

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
16. 04. 2024
16. 04. 2024
16. 04. 2024
10. 04. 2024
10. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz