« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Oznámení Návrh opatření obecné povahy - Dočasný zákaz stání na místní komunikaci ul. Drdy a ul. Klobouček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Drdy - SOUHLAS PČR mapka.pdf
IP4b
<br> IP
4b
<br> B2
<br> B24b
<br> B2
<br> ZÓN
A
<br> IZ8a
<br> 30
<br> ZÓNA
<br> IZ8b
<br> 30
<br> IP12
<br> IP4b
IP11b
<br> IP4b
<br> C2a
<br> N
N
84
<br> (
D
rd
<br> y)
<br> Drdy
<br> Otevřená
<br> Otevřená
<br> Drdy
<br> 1 <.>
B29
<br> E13
E8b
<br> DATUMOD.<.> DO.<.> REALIZACEVDZ
<br> 1 <.>
B29
<br> E13
E8c
<br> DATUMOD.<.> DO.<.> REALIZACEVDZ
<br> 1 <.>
B29
<br> E13
E8a
<br> DATUMOD.<.> DO.<.> REALIZACEVDZ
<br> 1 <.>
B29
<br> E13
E8a
<br> DATUMOD.<.> DO.<.> REALIZACEVDZ
<br> 1 <.>
B29
<br> E13
E8c
<br> DATUMOD.<.> DO.<.> REALIZACEVDZ
<br> 1 <.>
B29
<br> E13
E8a
<br> DATU
M
<br> OD
<.>.D
<br> O.<.>
REALIZACE
<br> VD
Z
<br> 1 <.>
B29
<br> E13
E8c
<br> DATU
M
<br> OD.<.> DO.<.>
REALIZACE
<br> VD
Z
<br> 22Z00382
297x600
<br> 08.01.2024
<br> 04
<br> Brno - Žebětín (kú.Žebětín)
<br> OBLAST VÝROBNÍ PŘÍKAZY - NN84 (DRDY)
<br> DIO - přechodná úprava dopravního značení
<br> DATUM
OD.<.> DO.<.>
<br> REALIZACE
VDZ
<br> 1 <.>
B29
E13
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘÍSLUŠÍ KÚ JMK
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘÍSLUŠÍ MMB
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘÍSLUŠÍ MČ
<br> S
<br> J
<br> Z
<br> V
<br> S
<br> J
<br> Z
<br> V
<br> lv337393
Razítko
<br>
Listy a pohledy
Drdy
<br>
2024-01-19T11:07:50+0100
Policie České republiky - kvalifikovaná pečeť
Klobouček - SOUHLAS_PČR.pdf
Klobouček
<br> Klobouček
<br> Re
m
<br> ízk
y
<br> Na
d
<br> Ci
he
<br> ln
ou
<br> Kl
ob
<br> ou
če
<br> k
<br> Klobouček
<br> O
st
<br> ro
va
<br> či
ck
<br> á
<br> IP
10
<br> a
<br> IZ5a
<br> IZ5
b
<br> IP12
E13 RÉSERVÉ
<br> B1
E13
<br> 77
4/
<br> 12
a
<br> 707/22
<br> 1.B2
9
<br> E1
3
<br> E8
b
<br> D
AT
<br> U
M
<br> OD
<.> <.>
<br> D
O <.>
<br> <.>
RE
<br> AL
IZ
<br> AC
E
<br> VD
Z
<br> 1.B2
9
<br> E1
3
<br> E8
c
<br> D
AT
<br> U
M
<br> OD
<.> <.>
<br> D
O <.>
<br> <.>
RE
<br> AL
IZ
<br> AC
E
<br> VD
Z
<br> 1.B2
9
<br> E1
3
<br> E8
a
<br> D
AT
<br> U
M
<br> OD
<.> <.>
<br> D
O <.>
<br> <.>
RE
<br> AL
IZ
<br> AC
E
<br> VD
Z
<br> 1.B2
9
<br> E1
3
<br> E8
c
<br> D
AT
<br> U
M
<br> OD
<.> <.>
<br> D
O <.>
<br> <.>
RE
<br> AL
IZ
<br> AC
E
<br> VD
Z
<br> 1.B2
9
<br> E1
3
<br> E8
a
<br> D
AT
<br> U
M
<br> OD
<.> <.>
<br> D
O <.>
<br> <.>
RE
<br> AL
IZ
<br> AC
E
<br> VD
Z
<br> 1 <.>
B29
<br> E13
E8b
<br> D
ATU
<br> M
OD
<br>.<.> D
O.<.>
<br> REALIZACE
VD
<br> Z
<br> 1 <.>
B29
<br> E13
E8c
<br> D
ATU
<br> M
OD
<br>.<.> D
O.<.>
<br> REALIZACE
VD
<br> Z
<br> 1 <.>
B29
<br> E13
E8a
<br> D
ATU
<br> M
OD
<br>.<.> D
O.<.>
<br> REALIZACE
VD
<br> Z
<br> 1 <.>
B29
<br> E13
E8b
<br> D
ATU
<br> M
OD
<br>.<.> D
O.<.>
<br> REALIZACE
VD
<br> Z
<br> 1 <.>
B29
<br> E13
E8b
<br> D
ATU
<br> M
OD
<br>.<.> D
O.<.>
<br> REALIZACE
VD
<br> Z
<br> 22Z00382
297x600
<br> 12.01.2024
<br> 03
<br> Brno - Žebětín (kú.Žebětín)
<br> OBLAST VÝROBNÍ PŘÍKAZY - KLOBOUČEK
<br> DIO - přechodná úprava dopravního značení
<br> DATUM
OD.<.> DO.<.>
<br> REALIZACE
VDZ
<br> 1 <.>
B29
E13
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘÍSLUŠÍ KÚ JMK
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘÍSLUŠÍ MMB
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘÍSLUŠÍ MČ
<br> S
<br> J
<br> Z
<br> V
<br> S
<br> J
<br> Z
<br> V
<br> lv337393
Razítko
<br>
Listy a pohledy
Klobouček
<br>
2024-01-19T11:07:28+0100
Policie České republiky - kvalifikovaná pečeť
Dočasný zákaz stání .pdf
MCZEB 00358/2024/Bur
1 / 2
<br>
<br>
<br> Stavební úřad/Silniční správní úřad
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Žádost o vydání opatření obecné povahy dle § 19a zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích k přechodné úpravě provozu na ul.Drdy a ul.Klobouček v k.ú.Žebětín
Brněnské komunikace a.s <.>,IČO 60733098,Renneská třída č.p.787/1a,639 00 Brno,které
zastupuje ZNAKOM s.r.o <.>,IČO 26264641,Zengrova č.p.2694/4,615 00 Brno
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce a po
sejmutí vrácena potvrzená ÚMČ Brno-Žebětín stavebnímu úřadu.Patnáctým dnem po vyvěšení
se písemnost považuje za doručenou <.>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti <.>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI (UL.DRDY A UL.KLOBOUČEK)
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Žebětín,stavební úřad,příslušný silniční správní úřad ve
věcech místních komunikací dle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a článku 30 odst.2,písm.b) vyhlášky
Statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna ve znění pozdějších
změn a doplňků,oznamuje,že dne 22.01.2024 obdržel žádost,kterou podalo
<br> Brněnské komunikace a.s <.>,IČO 60733098,Renneská třída č.p.787/1a,639 00 Brno <,>
které zastupuje ZNAKOM s.r.o <.>,IČO 26264641,Zengrova č.p.2694/4,615 00 Brno
<br> (dále jen „žadatel“) <,>
<br> o vydání opatření obecné povahy dle § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a dle § 19a odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“),a dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemníc...

Načteno

edesky.cz/d/8272337

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz