« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Parkování v ul. Nad Dalmatinkou na par. č. 232/5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24-023336.pdf
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/023336/24/BEZ Plzeň,dne: 23.1.2024
<br> Č.j.: MMP/038622/24
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> bezdekova@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> Oznámení je doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Statutární město Plzeň,IČ 00075370,náměstí Republiky č.p.1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
<br> které zastupuje Městský obvod Plzeň 4,IČ 00075370,Mohylová č.p.1139/55,312 64 Plzeň 4-
<br> Doubravka <,>
<br> který zastupuje Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX,IČ XXXXXXXX,U Bachmače č.p.1644/29,Východní
<br> Předměstí,326 00 Plzeň 26
<br> (dále jen "stavebník") podal dne 10.1.2024 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> Parkování v ul.Nad Dalmatinkou na par.č.232/5 (u garáží) - projektová příprava
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.232/5 v katastrálním území Lobzy.Uvedeným dnem bylo
<br> zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> SO 101 Parkování a opěrná stěna
<br> - projektová dokumentace řeší zřízení parkovacích stání v ulici Nad Dalmatinkou.Celková délka úpravy
<br> komunikace je 90,00 m,v rámci úpravy je navrženo celkem 20 šikmých parkovacích stání pod úhlem 75°
<br> z toho 1 stání je určeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.Šířka vozovky mezi
<br> obrubami je 5,90 m - 6 m.Podél komunikace jsou stávající podélná parkovací stání s délkou 5,25 m,šířka
<br> stání je 2 m.Délka šikmých stání je 5,30 m,šířka 2,80 m a 3,05 m u krajních stání.V km 0,085 ve směru
<br> staničení je navrženo stání normových rozměrů pro osoby ZTP.Povrch parkovacích stání bude z
<br> betonové dlažby (rozšířené spáry,zvýšený koeficient vsaku),celková tloušťka konstrukce je 420 mm <.>
<br> Stání pro vozidla osob ZTP bude z betonové zámkové dlažby,celková tloušťka kons...

Načteno

edesky.cz/d/8269686

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz