« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - MMB - Veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB - B163_p96_22, MČ Brno-Žebětín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMB - Veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB - B163_p96_22, MČ Brno-Žebětín
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
___________________________________________________________________________________
<br>
č.j.MMB/0031233/2024
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR MMB“) jako pořizovatel územně
plánovací dokumentace dle ust.§ 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 55b odst.2 ve spojitosti s ust.§ 52 odst.1,2
a 4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění
pozdějších předpisů,v návaznosti na § 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších
předpisů a ust.§ 25 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“),ve znění pozdějších
předpisů,oznamuje
<br>
veřejné projednání
<br>
návrhu Změny ÚPmB - B163_p96_22
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br>
Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br>
<br>
v pondělí 26.února 2024 ve 14:00 hod <.>
v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.426 ve IV.podlaží <.>
<br>
<br> Změna ÚPmB - B163_p96_22 nacházející se v MČ Brno-Žebětín má upřesnit vymezení ploch pro dopravu pro
<br> komunikační propojení ulice Hostislavovy a Kohoutovické mimo centrální část MČ Brno-Žebětín v dlouhodobě
sledovaném koridoru.Jedná se o změnu pořizovanou zkráceným postupem dle ustanovení §55a stavebního
<br> zákona <.>
<br>
Návrh Změny ÚPmB - B163_p96_22 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude vystaven v budově
Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od
<br> 24.1.2024 do 4.3.2024 včetně,a dále na internetové adrese:
<br>
https://upmb.brno.cz/platny-uzemni-plan/zmeny-uze...

Načteno

edesky.cz/d/8269350

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz