« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Statutární město Č. Budějovice - Nařízení č. 1/2024 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SMCB - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov.pdf [0,76 MB]
(|)
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> NAŘÍZENÍ
<br> č.1/2024
<br> 0 vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
<br> ze dne15.1.2023
<br> účinnost ode dne 1.2.2024
<br> digit ln podepsal:
<br> XXXXXX XXXXX lng <.>
<br> XX.XX.XXXX XX:XX
<br> cert: PostSignum Qualified CA 4 sn: 1 5F 62 99
<br> Rada města České Budějovice svým usnesením č.18/2024 ze dne 15.1.2023 vydává v souladu s ustanovením & 25 odst.2 a 5 48 odst.2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),a v souladu s ustanovením š ll a ěj 102 odst 2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br> Článek 1
<br> Statutární město České Budějovice (dále jen „Město“) vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy dle ustanovení 5 25 odst.1 lesního zákona.Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu,který tvoří následující katastrální území: Boršov nad Vltavou (část),Čakov,Čakovec,Habří u Lipí,Holašovice,Homole,Hradce u Homol,Jankov u Českých Budějovic,Kamenný Újezd (část),Kosov u Opalic,Krasejovka (část),Kvítkovice u Lipí,Lipanovice,Lipí (část),Opalice,Radošovice u Českých Budějovic (část),Slavče,Vrábče,Záboří u Českých Budějovic,Zahorčice u Vrábče,Závraty (část)
<br> Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické
<br> osoby,které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch,kteří si dle 5 24 odst.3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu <.>
<br> Článek 2
<br> Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha z Uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u příslušného orgánu státní správy lesů,jímž je Magistrát města České Budějovice,odbor ochrany Životního prostředí,nám.Přemysla Otakara 11.č.l/ l,370 92 České Budějovice,písemně (popř.ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov,včetně z...

Načteno

edesky.cz/d/8260682

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz