« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Veřejná vyhláška - návrh změny č. 7 územního plánu Volyně pro opakované veřejné projednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - návrh změny č. 7 územního plánu Volyně pro opakované veřejné projednání
MĚSTSKÝ ÚŘAD VOLYNĚ NÁMĚSTÍ SVOBODY 41,387 01 VOLYNĚ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Na základě ustanovení § 334 zákona č.283/2021,stavební zákon,v platném znění,která po přechodnou dobu do 1.7.2024 odkazuje ve věcech územního plánování na stávající právní normu,a následně tedy dle ust.§ 53 odst.(1) a § 55b zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),Vám touto veřejnou vyhláškou doručujeme návrh změny č.7 územního plánu Volyně pro opakované veřejné projednání,která se pořizuje tzv.zkráceným postupem pořízení dle ust.§§ 55a-55b a § 54 stavebního zákona,a zároveň Vám tímto oznamujeme,že OPAKOVANÉ veřejné projednání návrhu změny č.7 se uskuteční v pondělí 4.3.2024 od 14:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Volyně,kdy vlastní návrh změny je k dispozici na Městském úřadu Volyně,kde se s ním můžete v úředních hodinách (Po 8:00 – 11:00 a 12:00 – 16:00,St 08:00 – 11:00 a 12:00 – 18:00 a Pá 08:00 – 11:00) seznámit,mimo ně po dohodě se starostou města (Ing.XXXXXX XXXXXXX,telefon XXX XXX XXX,mobil XXX XXX XXX nebo email cerveny@mu.volyne.cz Celá dokumentace je rovněž k dispozici na webových stránkách obce na adrese https://www.volyne.eu/uzemni-plan/ds-1042/archiv=0&p1=10570 v sekci „Návrh změny č.7 územního plánu Volyně - opakované“.Dle ust.§ 53 odst.2 poslední věta se upravený návrh projednání v rozsahu provedených úprav na opakovaném veřejném projednání,předmětem projednání a následného uplatnění námitek,připomínek a stanovisek tedy mohou být pouze měněné části změny od veřejného projednání.Námitky proti návrhu změny územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti.Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání,tedy do 11.3.2024 včetně,může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (viz výše) námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.K poz...

Načteno

edesky.cz/d/8259546

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz