« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 4 - dne 25. 1. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PZ242501.doc
MO Plzeň 4,Mohylová 55,312 64 Plzeň
<br> P O Z V Á N K A
<br> na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 4,které se uskuteční
ve velké zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4,Mohylová 55
ve čtvrtek dne 25.1.2024 od 16:00 hod <.>
<br> Navržený program:
Zahájení –
schválení programu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ORG/2
<br> jmenování ověřovatelů zápisu
<br>
<br>
<br>
<br>
ORG/3
volba návrhové komise
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ORG/4
Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 – rozpočtové opatření č.12
<br>
<br>
<br> FIN/1
Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 – rozpočtové opatření č.1
<br>
<br>
<br> FIN/2
<br>
<br>
<br>
<br>
Účast: Ing.Š.Majerová
Schválení pořízení majetku a jeho převodu do majetku Městské policie,obvodní služebny Plzeň –
<br> ORG+FIN/1
XXXXXXXXX a s tím související změna rozpočtu MO PX na rok 2024 - rozpočtové opatření č.2
<br>
<br>
<br>
<br> Účast: M.Bláhová + Ing.Š.Majerová
<br> Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 4,stanovení pravidel odměňování členů
ODT+FIN/1
<br> komisí RMO P4 a výborů ZMO P4,kteří nejsou zastupiteli a s tím související změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok
<br> 2024 - rozpočtové opatření č.3
<br>
<br>
<br>
<br> Účast: Mgr.M.Hrubý + Ing.Š.Majerová
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4
<br>
<br>
<br>
<br>
ODT/1
<br> Informativní zprávy:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ODT/2
1.Zpráva o činnosti Bezpečnostního výboru ZMO P4
<br> 2.Vyúčtování individuální investiční dotace – Obec Kyšice – Oprava dílčí části dálkové cyklotrasy č.3 v úseku
Kyšice - Červený Hrádek
3.Akce pořádané Městským obvodem Plzeň 4 v roce 2024
<br> Účast: Mgr.M.Hrubý
Novela Jednacího řádu ZMO P4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
NU:ORG/1
<br>
<br>
<br>
<br> Účast: M.Bláhová
<br>
<br> Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO P4
<br>
<br>
<br>
<br>
NU:KV/1
<br>
<br>
<br>
<br>
Účast: Bc.M.Kubin
<br> Zpráva o činnosti RMO P4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
NU:ST/1
<br>
<br>
<br>
<br> Účast: XXXXX XXXXXX
Různé
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NU:ORG/5
<br> XXXXX XXXXXX
Starosta MO Plzeň X
...

Načteno

edesky.cz/d/8250923

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz