« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Nadační fond Férové dětství - pro znevýhodněné i talentované děti v Jihočeském kraji

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

04_FERD A4 inzerce_digital-2.pdf
~
Jsme tu pro  děti,kterým
štěstí v životě nepřálo <,>
a pomáháme  jim zažít
o kousek  radostnější
dětství <.>
<br> 
→→
<br> - zdravému vývoji dítěte <,>
- zlepšení jeho sociálního nebo zdravotního znevýhodnění <,>
- zlepšení a stabilizaci rodinné situace <.>
<br>  Podpora
je určena těm,kteří:
<br> - jsou motivovaní zlepšit nepříznivou situaci dítěte <,>
- doloží,že aktivně usilují o zlepšení fi nanční situace rodiny <,>
- jsou ochotni se zamyslet nad svou situací a nahlédnout
na ni i z jiné perspektivy <,>
- se mohou s námi sejít osobně nebo se spojit online <.>
<br> - terapie nebo jiné speciální služby podporující
psychomotorický vývoj dítěte <,>
- zdravotní nebo kompenzační pomůcky <,>
- doučování,obědy ve škole,školní družina,internát <,>
volnočasové aktivity dětí <.>
<br>  Příklady možné
podpory*:
<br>  Pomáháme uhradit aktivity
a pomůcky pro děti,které
prokazatelně a objektivně
přispívají ke:
<br> 
*Podpora uvedených aktivit má svá pravidla
a podmínky.Informujte se o nich na nf@ferovedetstvi.cz <.>
Doporučujeme žádost podat s dostatečným předstihem <.>
Náklady nelze proplácet zpětně <.>
<br> Není zde uvedeno to,s čím potřebujete pomoc?
Zavolejte nám <.>
<br> 


<br> nf@ferovedetstvi.cz
tel.: 608 456 451
www.ferovedetstvi.cz
Férové dětství pro znevýhodněné i talentované děti Volyně-1.pdf
~
Férové dětství pro znevýhodněné i talentované děti v Jihočeském kraji
<br> Praha,16.1.2024 - Nadační fond Férové dětství působí od roku 2021 po celé ČR,tedy i v regionu Jihočeského
kraje.Zaměřujeme se na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí,jejichž rodiny se ocitly
v nepříznivé situaci.Podporujeme ale i talentované děti,kterým rodinné zázemí neumožňuje rozvoj jejich
zjevného talentu <.>
Obrátit se na nás může kdokoliv,kdo je motivovaný svou situaci zlepšit a chce na ní aktivně pracovat.Naší
snahou je pomoci rodině tak,aby se znovu neocitla ve stejné nepříznivé situaci <.>
<br> Podporu znevýhodněných dětí vnímáme ze dvou stran.Na jedné straně je dítě se svými potřebami.Na straně
druhé je celý rodinný celek,který se ocitl v nepříznivé situaci.Ta negativně ovlivňuje naplňování potřeb dětí
a naopak,potřeby dětí jsou někdy tak náročné,že se rodina dostane do situace,kdy už nemá možnost je dále
hradit <.>
<br> „Speciální terapie pro Davídka jsou už pro nás finančně neúnosné.I přes to,že vidíme,jak
moc mu prospívají,jejich zvyšující se cena je už nad naše možnosti.“
<br> Finanční příspěvek na potřeby dítěte je jen dílkem v celkové podpoře rodiny při řešení nepříznivé situace <.>
Podporu nastavujeme tak,aby se tato situace v rodině neopakovala.Často ve spolupráci se sociálními službami <,>
zdravotními institucemi,školami.Máme ale i vlastní obsáhlejší programy podpory.Obrátit se proto na nás
může kdokoliv,kdo je motivovaný svou situaci zlepšit a chce na ní aktivně pracovat <.>
<br> „Taneční kroužek pomohl mým vnučkám překonat období po smrti jejich mámy <.>
Zapomínají tam na chvíli na svoje obvyklá trápení.Jsou spokojené a z každého tréninku se
vrací s velkou radostí,která jim vydrží i pár dní potom.“
<br> Víme,že každá rodina potřebuje pomoci v nepříznivé situaci jinak a proto přistupujeme ke každé žádosti
individuálně.Součástí jednání se žadatelem je vždy osobní rozhovor.Ten je důležitý pro pochopení kontextu
požadavku.Během rozhovoru procházíme i výhled ž...

Načteno

edesky.cz/d/8231554

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz