« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou) - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11/2022-2026 ze dne 19.12.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11/2022-2026 ze dne 19.12.2023
O B E C N o v é D v o r y
Nové Dvory 70,PSČ 592 12 Nížkov,tel: 724 300 464,IČ 00842231,DIC CZ00842231
<br> Banka: Česká spořitelna a.s <.>,č.účtu: 1625282399/0800,DS: ssebtgn
<br> XXX i l : obec@novedvo ry.eu Web: www.novedvo ry.eu
<br>
<br>
1
<br>
<br>
<br> Zápis č.11/2022-26 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory
<br> konané dne 19.12.2023 v 17:00 hod.v kanceláři Obecního úřadu Nové Dvory <.>
<br> Program jednání
<br> 1) Zahájení <.>
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu,a zapisovatele <.>
<br> 3) Volba návrhové komise
<br> 4) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání
5) Schválení rozpočtu Mateřské školy 2024 <.>
6) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy 2025 <.>
7) Schválení rozpočtu Obce Nové Dvory na rok 2024
8) Schválení rozpočtového opatření k 31.12.2023 <.>
9) Schválení plánu inventur k 31.12.2023 a stanovení inventarizační komise
10) Schválení smlouvy a smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s EG.D Brno číslo NM-
<br> 001030081162/003-ELPR <.>
<br> 11) Schválení dodatku č.1 k pojistné smlouvě majetku obce HVP č.0000988028 <.>
12) Schválení dodatku č.8 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu <.>
13) Schválení dodatku č.21 ke smlouvě na zajištění odvozu tuhého komunálního odpadu <.>
<br> 14) Žádosti občanů a ostatní žádosti <.>
15) Různé a diskuse <.>
16) Schválení usnesení a závěr <.>
<br>
Přítomni na zasedání: XXXXXX XXXX,Ing.XXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXX <,>
<br> Zuzana Langpaulová,MVDr.XXX XXXXXX XX:XX,XXXXX XXXXXXX XX:XX
<br> Omluveni ze zasedání: XXXX XXXXXXXX
<br> Neomluveni ze zasedání:
<br>
<br> X.Zahájení
<br> Starosta obce XXXXXX XXXX,přivítal zastupitele a přítomné hosty.Zahájil jednání a přednesl program <.>
<br> ZO vzalo program na vědomí a odsouhlasilo.Schváleno 5-0-0 <.>
<br> Přijaté usnesení: ZO schvaluje program jednání zastupitelstva.ZO 11/2022-26 bod 2.1 <.>
<br>
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu,návrhové komise a zapisovatele
<br> Zapisovatel: XXXX XXXXXX,Schváleno X-X-X...

Načteno

edesky.cz/d/8230712

Meta

Prodej   Pronájem   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz