« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou) - Usnesení č. 11/2022-26 ze zasedání ZO ze dne 19.12.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 11/2022-26 ze zasedání ZO ze dne 19.12.2023
O B E C N o v é D v o r y
Nové Dvory 70,PSČ 592 12 Nížkov,tel: 724 300 464,IČ 00842231,DIC CZ00842231
<br> Banka: Česká spořitelna a.s <.>,č.účtu: 1625282399/0800,DS: ssebtgn
<br> XXX i l : obec@novedvo ry.eu Web: www.novedvo ry.eu
<br>
<br>
<br> Usnesení č.11/2022-26 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory
<br> konaného v pondělí dne 19.prosince 2023 v 17:00 hod.v kanceláři OÚ <.>
<br> 1.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br> 1.1.zápis a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce <,>
<br>
2.Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> 2.1.program jednání zastupitelstva <,>
2.2.zapisovatelem zápisu: XXXXXX XXXX <,>
X.X.ověřovatele zápisu a usnesení: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXXX <,>
X.X.návrhovou komisi ve složení: XXXX XXXXXX,Langpaulová Zuzana <,>
X.X.rozpočet Mateřské školy 2024 ve výši Kč 404 000,-- <,>
2.6.střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy na rok 2025 <,>
2.7.přesun finanční částky z provozních a mzdových prostředků MŠ ve výši 5 000,-- na
<br> položku vedení účetnictví Kč 5 000,-- <,>
<br> 2.8.rozpočet obce na rok 2024 v paragrafovém znění jako vyrovnaný ve výši Kč 14 500 000,-- <,>
2.9.schválení rozpočtového opatření č.4 k 31.12.2023 <,>
2.10.plán inventur k 31.12.2023 a hlavní inventarizační komisi ve složení: XXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXXX XXXX,Ing.XXXXX XXX,MVDr.XXXXXX XXX,XXXXXXX XXXXX a dílčí inventarizační
<br> komisi pro knihovnu ve složení: XXXXXXXX XXX,Langpaulová Zuzana a Šmerousová
<br> Naděžda,pro inventuru hasičské zbrojnice ve složení: XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXX a pro Mateřskou školu ve složení: XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXX,Štursová
<br> Jana <,>
<br> X.11.smlouvu a smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s EG.D Brno číslo NM-
001030081162/003-ELPR <,>
<br> 2.12.dodatek č.1 k pojistné smlouvě majetku obce HVP č.0000988028 <,>
2.13.dodatek č.8 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu <,>
2.14.dodatek č.21 ke smlouvě na zajištění odvozu tuhého komunálního odpadu <,>
2.15.pořízení licence Codexis ...

Načteno

edesky.cz/d/8230711

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz