« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou) - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 10/2022-2026 ze dne 02.10.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 10/2022-2026 ze dne 02.10.2023
O B E C N o v é D v o r y
Nové Dvory 70,PSČ 592 12 Nížkov,tel: 724 300 464,IČ 00842231,DIC CZ00842231
<br> Banka: Česká spořitelna a.s <.>,č.účtu: 1625282399/0800,DS: ssebtgn
<br> XXX i l : obec@novedvo ry.eu Web: www.novedvo ry.eu
<br>
<br>
1
<br>
<br>
<br> Zápis č.10/2022-26 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory
<br> konané dne 2.10.2023 v 18:00 hod.v kanceláři Obecního úřadu Nové Dvory <.>
<br> Program jednání
<br> 1) Zahájení <.>
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu,a zapisovatele <.>
<br> 3) Volba návrhové komise
<br> 4) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání
5) Schválení dodatku č.7 ke smlouvě pachtovní mezi LDO XXXXXXXXX a podílnickými obcemi <.>
X) Schválení dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na ZTV Nové Dvory
7) Schválení smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky.(Nová zástavba)
<br> 8) Žádosti občanů a ostatní žádosti <.>
9) Různé a diskuse <.>
10) Schválení usnesení a závěr <.>
<br>
Přítomni na zasedání: XXXXXX XXXX,Ing.XXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXX <,>
<br> XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Omluveni ze zasedání: Zuzana Langpaulová Neomluveni ze zasedání: MVDr.XXX XXXXXX
<br>
X.Zahájení
<br> Starosta obce XXXXXX XXXX,přivítal zastupitele a přítomné hosty.Zahájil jednání a přednesl program <.>
<br> Požádal ZO o doplnění bodu Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky v lokalitě nové
<br> budoucí zástavby.ZO vzalo program a žádost o doplnění na vědomí a odsouhlasilo.Schváleno 7-0-0 <.>
<br> Přijaté usnesení: ZO schvaluje program jednání zastupitelstva.ZO 10/2022-26 bod 2.1 <.>
<br>
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu,návrhové komise a zapisovatele
<br> Zapisovatel: XXXX XXXXXX,Schváleno X-X-X <.>
<br> Přijaté usnesení: ZO schvaluje zapisovatelem zápisu Petra Sáblíka.ZO 10/2022-26 bod 2.2 <.>
<br> Ověřovatel zápisu: XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX Schváleno X-X-X <.>
<br> Přijaté usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu a usnesení Janu Štursovou,Tomáše Sobotku <.>
<br> ZO 10/2022-26 bod 2.3 <.>
<br> Návrh...

Načteno

edesky.cz/d/8230710

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz