« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou) - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 09/2022-2026 ze dne 22.08.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 09/2022-2026 ze dne 22.08.2023
O B E C N o v é D v o r y
Nové Dvory 70,PSČ 592 12 Nížkov,tel: 724 300 464,IČ 00842231,DIC CZ00842231
<br> Banka: Česká spořitelna a.s <.>,č.účtu: 1625282399/0800,DS: ssebtgn
<br> XXX i l : obec@novedvo ry.eu Web: www.novedvo ry.eu
<br>
<br>
1
<br>
<br>
<br> Zápis č.09/2022-26 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory
<br> konané dne 22.8.2023 v 19:00 hod.v kanceláři Obecního úřadu Nové Dvory <.>
<br> Program jednání
<br> 1) Zahájení <.>
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu,a zapisovatele <.>
<br> 3) Volba návrhové komise
<br> 4) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání
5) Schválení smlouvy na směnu části pozemku p.č.2017/1 (stavební parcely) a prodej části pozemku p.č.2017/1
<br> (stavební parcely)
<br> 6) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na ZTV Nové Dvory
7) Žádosti občanů a ostatní žádosti <.>
8) Různé a diskuse <.>
9) Schválení usnesení a závěr <.>
<br>
Přítomni na zasedání: XXXXXX XXXX,XXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXXX,MVDr.XXX XXXXXX,Zuzana
<br> Langpaulová,XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Omluveni ze zasedání: Ing.XXX XXXXX
Neomluveni ze zasedání: xx
<br>
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> Starosta obce XXXXXX XXXX,přivítal zastupitele a přítomné hosty.Zahájil jednání a přednesl program.ZO vzalo
<br> program na vědomí a odsouhlasilo.Schváleno 8-0-0 <.>
<br> Přijaté usnesení: ZO schvaluje program jednání zastupitelstva.ZO 09/2022-26 bod 1.2 <.>
<br>
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu,návrhové komise a zapisovatele
<br> Zapisovatel: XXXX XXXXXX,Schváleno X-X-X <.>
<br> Přijaté usnesení: ZO schvaluje zapisovatelem zápisu XXXX XXXXXX.ZO XX/XXXX-XX bod X.X <.>
<br> Ověřovatel zápisu: XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX.Schváleno X-X-X <.>
<br> Přijaté usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu a usnesení XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX <.>
<br> ZO XX/XXXX-XX bod X.X <.>
<br> Návrhová komise: XXXXXX XXXX,Zuzana Langpaulová.Schváleno X-X-X <.>
<br> Přijaté usnesení: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení XXXXXX XXXX,Zuzana Langpaulová <.>
<br> ZO XX/XXXX-XX bod X.4 <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/8230708

Meta

Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz