« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument12_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument12_2024.pdf
1l'5
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor POZVánka Úřední deska ÚMOb Polanka nad Odrou
<br> wwmpolankaxz
<br>,<,> raz/Mr VA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.POZ NI mama “&%/WW? nadpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> '
<br> na 13.zasedání „„
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční dne 31.ledna 2024 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH: 9.00 hod.- zahájení — Mgr.XXX XXXXXX,primátor - schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 13.zasedání ZM - informace o ověření zápisu z 12.zasedání ZM - projednáváníjednotlivých bodů programu 1 1.00 - 1 1.30 hod.- přestávka 1 1.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednáváníjednotlivých bodů programu 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> - projednáváníjednotlivých bodů programu
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ: 1.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob
<br> s majoritním podílem města
<br> 2.Informace o činnosti orgánů města
<br> Předkladatel Mqr.XXX XXXXXX,primátor:
<br> X.informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města vzneseného na l2.zasedání dne 06.12.2023
<br> 4.Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě
<br> OSTRAVAH!
<br> Statutární město Ostrava <,>
<br> primátor Pozvanka
<br> 5.Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO s účinností od 31.I.2024
<br> Předkladatelé Mqr.XXX XXXXXX,primátor,a Inq.XXXXX XXXXXXXXX Vilamová,Ph.D <.>,náměstkyně primátora:
<br> 6.Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy,kterou se mění a doplňuje obecně
<br> závazná vyhláška statutárního města Ostravy č.1/2023,o nočním klidu,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č.5/2023
<br> Předkladatel Inq.XXXX XXXXXXXXXX,náměstkyně primátora:
<br> X.R...

Načteno

edesky.cz/d/8230139

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
24. 05. 2024
24. 05. 2024
24. 05. 2024
21. 05. 2024
21. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz