« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument13_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument13_2024.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD iiilliiiiiillliililililiIiilillliiiliiliiiiillilliiiii
<br> MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 28.řůna 2771/117,702 00 Ostrava
<br> Úřední deska ÚMOb Polanka nad (Jdrou www.polanka.cz i
<br> Čj.: MSK 8268/2024 mm 431/111 ______ _ __ sw.: ZPZ/1728/2024/Turč ------------ f 7 „,„ <,>
<br> 2063 510 v ' vyvěšeno dns*%%Ú/FZJ!Í WPB:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.VYřizuje: Ing.Barbora Turcova Telefon: 595 622 118.É: Fax: 595 622 126 55309111- Lil'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.PMP E-mail: posta©msk.cz " Datum: 17.1.2024
<br> Veřejná vyhláška Usnesení
<br> Výroková část
<br> Krajský úřad Moravskos lezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),jako věcně a místně příslušný nadřízený správní orgán,a to obecních úřadů obcí s rozšířenou působností jako orgánů státní správy myslivosti,podle 5 29 odst.1 a g 67 odst.1 písm.a) a 9) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,podle 5 178 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle 5 57 odst.2 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zá kon 0 myslivosti“),tínto na základě podnětu ze dne 2.1.2023 Magistrátu města Opavy (dále též jen „magistrát“) podle 5 131 odst.1 písm.c) správního řádu přebírá věc společného řízení podle 5 140 správního řádu o úpravě stavu zvěře,a to vlka obecného (Canis lupus),podle 5 39 zákona o myslivosti včetně regulace stavu tohoto druhu zvěře a jeho křížence se psem lovem na nehone bních pozemcích podle 5 41 zákona o myslivosti a včetně zneplatnění souvisejících zakázaných způsobů lovu uvedených v š 45 odst.1 písm.g) a m) zákona o myslivosti,jde-li o lov v noci,s platností do dne 31.12.2033 na území Moravskoslezského kraje v chráněných krajinných oblastech Beskydy,Jeseníky & Poodří,v národních přírodních rezervacích Kaluža,Čantoria a Rešovské vodopády,...

Načteno

edesky.cz/d/8230138

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
10. 04. 2024
10. 04. 2024
08. 04. 2024
08. 04. 2024
08. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz