« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - 1. RM (10.1.2024)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1. RM (10.1.2024)
Z Á P I S z 1.jednání Rady města Volyně,které se konalo dne 10.ledna 2024 v 16,00 hod.v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX členové: Ing.XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX RNDr.XXXX XXXXXXX Ing.XXXXXXXXX XXXXXX tajemnice: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX a XXXXXXXX XXXX zápis pořízen dne: XX.X.XXXX P r o g r a m j e d n á n í : 1.Schválení programu jednání 2.Ověřovatelé zápisu 3.Smlouva o zřízení míst/a zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů 4.Zásady č.1/2024,kterými se upravuje výše stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro zaměstnance města Volyně 5.Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo - Zpravodaj města Volyně 6.Členství ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 7.Výroční zpráva o činnosti dle zák.č.106/1999 Sb.za rok 2023 8.Schválení Výzvy: podpora sportu 2024 a schválení celkové finanční alokace na podporu sportu 2024 9.Schválení Výzvy: podpora zájmových a kulturních aktivit pro občany 2024 a schválení celkové finanční alokace na podporu zájmových a kulturních aktivit pro občany 2024 10.Jmenování komise hodnotící žádosti podané v rámci vyhlášených výzev 11.Zadávací dokumentace - pokyny pro zpracování nabídky zakázky malého rozsahu: „Revitalizace Městského muzea ve Volyni - mobiliář“ 12.Omezení provozu MŠ v době jarních prázdnin 13.Přidělení bytu č.11 v domě čp.795,Husova ulice ve Volyni Bod dodatečně: 14.Žádost o čerpání finančních prostředků z fondu investic Jednání Rady města Volyně zahájil a řídil starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX,který konstatoval,že je přítomno X členů rady a XXXX je usnášeníschopná.Konstatoval,že zápis z minulého jednání byl ověřen a k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.ad 1/ Usnesení č.01/01/24: RM schvaluje doplnění programu o bod 14 a program jako celek,poté přistupuje k projednání jednotlivých bodů.Pro: 5,proti: 0,zdržel se: 0 ad 2/ Usnesení č.02/01/24: RM schvaluje Ing.Františka Volmuta a XXXXXXXXX Bačeho jako o...

Načteno

edesky.cz/d/8217512

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz