« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Svolání na 17. zasedání ZMČ Brno-Žebětín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání na 17. zasedání ZMČ Brno-Žebětín
Starosta
městské části Brno-Žebětín
<br>
<br> s v o l á v á
<br>
17.zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-Žebětín
<br>
<br> na středu dne 24.1.2024 v 18:00 hodin
do zasedací místnosti úřadu,Křivánkovo nám.35
<br>
<br>
Návrhu programu jednání č.17/Z9
<br>
1/17 Návrh na schválení žádostí subjektů o poskytnutí dotace na r.2024
<br> 2/17 Návrh na doporučení prodeje části obecního pozemku p.č.218 k.ú.Žebětín
3/17 Návrh na schválení Dodatku č.1 k Příkazní smlouvě o zajištění některých
<br> činností souvisejících odtahem vozidel dle § 19d dle zákona o pozemních
komunikacích
<br> 4/17 Návrh na doporučení schválení obecně závazné vyhlášky č.xx/2024,kterou se
mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se
vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek,a obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č.25/2023,kterou se mění obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města
Brna,ve znění pozdějších vyhlášek
<br> 5/17 Návrh na schválení Dodatku č.1 k Zásadám pro zadávání veřejných zakázek
6/17 Legislativní změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od 1.1.2024
7/17 Rozpočtové opatření č.14/2023 a 20/2023
<br> Odložený bod:
<br> 14/16 Zpráva předsedy kontrolního výboru (ústně)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.Vít Beran
starosta MČ Brno-Žebětín
<br>
<br>
2024-01-17T16:46:58+0100
Ing.Vít Beran

Načteno

edesky.cz/d/8216211

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz