« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Dokumenty k finančnímu hospodaření města Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokumenty k finančnímu hospodaření města Volyně
MĚSTSKÝ ÚŘAD VOLYNĚ,ODBOR FINANČNÍ
<br> NÁMĚSTÍ SVOBODY 41,38701 VOLYNĚ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MĚSTO VOLYNĚ,NÁMĚSTÍ
<br> SVOBODY 41,38701 VOLYNĚ
<br> WWW.VOLYNE.EU
<br> IČO: 00252000
<br> TEL.: 383 317 211
<br>
<br>
<br> BANKOVNÍ ÚČET:
<br> 0680349379/0800
<br>
<br>
<br> Naše zn.: MěÚV/0316/2024
<br>
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> Telefon.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: sovova@mu.volyne.cz
<br>
<br> Datum: 17.01.2024
<br> Vypraveno: 17.01.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dokumenty k finančnímu hospodaření města Volyně
<br> Město Volyně v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,oznamuje,že vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření města:
<br> • střednědobý výhled rozpočtu
<br> • rozpočet
<br> • závěrečný účet
<br> • rozpočtová opatření
<br>
<br>
<br> jsou v elektronické podobě zveřejněny na webových stránkách města Volyně:
<br> https://volyne.eu/hospodareni/ds-56/p1=16055
<br> V listinné podobě jsou k nahlédnutí v budově Městského úřadu Volyně,finanční odbor,Náměstí Svobody 41 387
<br> 01 Volyně,v kanceláři č.5 <.>
<br>
<br> (elektronicky podepsáno)
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> vedoucí finančního odboru
<br>
<br>
<br> 2024-01-17T10:28:29+0100
Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu <.>

Načteno

edesky.cz/d/8214975


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz