« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Plzeň, kanalizace Lobzy - Rolnické náměstí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-548904.pdf
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/548904/23/CHA Plzeň,dne: 17.1.2024
<br> Č.j.: MMP/027854/24
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> chama@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br>
<br>
<br> Dne 18.12.2023 podal Statutární město Plzeň,zastoupené Magistrátem města Plzně Odborem
<br> investic,IČO 00075370,Jagellonská 8,306 32 Plzeň návrh na vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti
<br> stavebního povolení na stavbu vodního díla:
<br> kanalizačních stok v rámci akce:
<br> Plzeň,kanalizace Lobzy - Rolnické náměstí
<br>
na pozemcích: parc.č.17/7,18/8,20/5,33/1,109,110/1,160/1,680,843/1,871/1,883/2,883/4,884/2 <,>
<br> 887,889/1,891/1 v katastrálním území Lobzy.Stavba byla povolena rozhodnutím zdejšího vodoprávního
<br> úřadu s působností speciálního stavebního úřadu,t.j.Magistrátu města Plzně,odboru stavebně správního
<br> dne 30.10.2017 pod č.j.: MMP/236588/17.Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.12.2017 <.>
<br>
<br> Účastníci řízení podle §115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona:
<br> Účastník řízení dle § 109 písm.a) stavebního zákona:
<br> stavebník: Statutární město Plzeň,zastoupené Magistrátem města Plzně Odborem investic,IČO
<br> 00075370,Jagellonská 8,306 32 Plzeň;
<br>
<br> Účastník řízení dle § 109 písm.b) stavebního zákona:
<br> Vlastník stavby,na níž má být provedena změna není-li stavebníkem: VODÁRNA PLZEŇ a.s.<,>
<br> zastoupená statutárním městem Plzní,(kancelář technického ředitele),Škroupova č.p.1900/5,Jižní
<br> Předměstí,301 00 Plzeň 1
<br>
<br> Účastník řízení dle § 109 písm.d) stavebního zákona:
<br> vlastník stavby na pozemku,na kterém má být stavba prováděna,a ten,kdo má k tomuto pozemku nebo
<br> stavbě právo odpovídající věcnému břemenu,mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo...

Načteno

edesky.cz/d/8213777

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz