« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Osvědčení o oznámení konání veřejné sbírky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osvedceni verejna sbirka[1].pdf [0,16 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor právní a krajský živnostenský úřad
Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
Osvědčení
o datu přijetí oznámení o konání sbírky
<br> podle ust.§ 4 zákona č.117/2001 Sb <.>,o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů,v platném znění <,>
<br>
obec Kamenný Újezd
(IČO 002 45 062)
<br>
Sídlo: Náměstí 220,373 81 Kamenný Újezd
<br> Zastoupené starostou: panem Jiřím Haismanem
<br> Osoba oprávněná jednat ve
věci sbírky: XXX XXXX XXXXXXX
<br> Účel konání veřejné sbírky: na pomoc rodině žijící v obci Kamenný Újezd po výbuchu plynu
<br> v jejich rodinném domě <.>
<br> Sbírka bude prováděna: na zvl.transparentní účet č.500500511/0300 založený u ČSOB,a.s <.>
pokladničkami
<br>
Zahájení sbírky je stanoveno na 17.1.2024
<br> Sbírka se bude konat: na dobu neurčitou na území celé České republiky <.>
<br>
Zároveň se osvědčuje,že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti
podle ust.§ 5 odst.1 a 2 zákona č.117/2001 Sb <.>,o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů <,>
<br> v platném znění,že nebyly shledány důvody podle ust.§ 6 téhož zákona pro to,že sbírku nelze
konat a potvrzuje se,že oznámení bylo přijato dne: 16.1.2024 <.>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne: 16.1.2024
Naše č.j.: KUJCK 7723/2024
<br> Sp.zn.: OPZU 7708/2024/mimr SO
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: mrazova@kraj-jihocesky.cz
<br> Datum: 16.1.2024
<br> *KUCBX01AUEE7*
KUCBX01AUEE7
<br>
2024-01-16T11:05:27+0000

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz