« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Kdo podává daňové přiznání k dani z nemovistostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kdo podává přiznání.docx
Kdo podává přiznání k dani z nemovitostí
Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci,u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně.Jde především o poplatníky,kteří v roce 2023 nabyli do svého vlastnictví pozemek,zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.Přiznání musí podat i ti,kteří loni k přiznané nemovité věci provedli přístavbu,nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali,pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku,případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně.Změnou rozhodnou pro stanovení daně je rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu <.>
Letos však musí nově podat přiznání i další skupiny poplatníků.Konkrétně jde o následujících 10 situací <.>
1) Stavební pozemek
Kdo získal stavební povolení nebo už staví budovu na pozemku,kde již stojí jiná budova,musí podat přiznání a pozemek v rozsahu budoucí stavby zdanit vyšší sazbou pro stavební pozemky.Nově totiž již nehraje roli,zda na stejném pozemku stojí jiná budova <.>
2) Zpevněná plocha
Kdo má pozemek,na kterém se nachází zpevněná plocha (a není evidován jako ostatní plocha nebo jako zastavěná plocha a nádvoří),a má ho zařazen v obchodním majetku,musí nově podat přiznání a část pozemku,na které se nachází zpevněná plocha,zdanit vyšší sazbou pro druh pozemku zpevněná plocha. Podnikateli,který vlastní pozemek,na kterém se nachází zpevněná plocha pozemku,a tento pozemek včetně zpevněné plochy pozemku má zařazen v obchodním majetku podle zákona o daních z příjmů,nově vzniká povinnost podat daňové přiznání.Důvodem je,že dochází ke změně definice zpevněné plochy pozemku, upřesňuje na webu finanční správa <.>
3) Garáž
Kdo má objekt,který je v katastru nemovitostí zapsán jako garáž (L),by si měl zkontrolovat,zda jej opravdu uvedl v přiznání jako garáž.Pokud nikoli,musí tak učinit.Nově totiž není možné garáž danit podle způsobu faktického užívání (pokud například slouží jako sklad ovoce,ale je zapsána jako garáž,nemůžete ji nově ...

Načteno

edesky.cz/d/8198164

Meta

Pronájem   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz