« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - č. 8/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. 8/2023
Obec Bačalky,IČO 60114525 KEO4 1.12.10 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.8/2023
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
org1 org2
<br> Daň z příjmů fyzických osob placená1111 465 000,00 507 000,001) 42 000,00
Daň z příjmů fyzických osob placená1112 35 000,00 43 000,002) 8 000,00
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná1113 115 000,00 123 000,003) 8 000,00
Daň z příjmů právnických osob1121 759 380,00 889 380,004) 130 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce1122 240 000,00 80 000,005) -160 000,00
Daň z přidané hodnoty1211 1 551 324,00 1 611 324,006) 60 000,00
<br> 88 000,00Celkem za Par: 3 165 704,00 3 253 704,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a23243725 75 000,00 79 470,007) 4 470,00
<br> 4 470,00 Využívání a zneškodňováníCelkem za Par: 3725 75 000,00 79 470,00
Příjmy celkem 3 240 704,00 3 333 174,0092 470,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
org1 org2
<br> Budovy,XXXX a stavbyXXXXXXXX XXX XXX,XX XXX XXX,XXX) 100 000,00
100 000,00 Pitná vodaCelkem za Par: 2310 500 000,00 600 000,00
<br> Ostatní osobní výdaje50213319 10 000,00 8 900,009) -1 100,00
Knihy,učební pomůcky a tisk51363319 1 000,00 2 100,0010) 1 100,00
<br> 0,00 Ostatní záležitosti kulturyCelkem za Par: 3319 11 000,00 11 000,00
Opravy a udržování51713613 100 000,00 0,0011) -100 000,00
<br> -100 000,00 Nebytové hospodářstvíCelkem za Par: 3613 100 000,00 0,00
Nákup ostatních služeb51695512 10 000,00 9 000,0012) -1 000,00
Neinvestiční transfery obcím53215512 11 000,00 12 000,0013) 1 000,00
<br> 0,00 Požární ochrana - dobrovolná částCelkem za Par: 5512 21 000,00 21 000,00
Výdaje celkem 632 000,00 632 000,000,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Financování
org1 org2
<br> Změny stavu krátkodobých prostředků8115 19 534,00 -72 936,0014) -92 470,00
-92 470,00Celkem za Par: 19 534,00 -72 936,00
<br> Financování celkem 19 534,00 -72 936,00-92 470,00
<br> Změna záv...

Načteno

edesky.cz/d/8197219


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz