« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Daň z nemovitosti 2024 - Kamenny Ujezd.pdf [0,09 MB]
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a,371 87 České Budějovice
<br>
<br> Územní pracoviště v Českých Budějovicích
F.A.Gerstnera 1/5,370 01 České Budějovice
Odbor majetkových daní
<br>
<br> Informace k XXXX z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku XXXX pro obec:
<br>
<br>
K A M E N N Ý Ú J E Z D
<br> údaje k XXXX z pozemků
<br> katastrální území (k.ú.) kód k.ú.prům.XXXX XXX.půdy (Kč/mX) zjednodušená evidence pozemků
Kamenný Újezd
(Březí,Bukovec,Rančice <,>
Plavnice,Doly) 662925 4,38 není
Kosov u Opalic 711381 4,96 není
Krasejovka (Milíkovice) 673111 5,48 není
Opalice (Radostice) 711390 4,82 není
Otmanka 673137 6,58 není
<br>
<br> Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven obcí v jednotlivých částech obce takto:
k.ú.Kamenný Újezd (Březí,Bukovec,Rančice <,>
Plavnice,Doly) 1,4
<br> k.ú.Kosov u Opalic 1,4
k.ú.Krasejovka (Milíkovice) 1,4
k.ú.Opalice (Radostice) 1,4
k.ú.Otmanka 1,4
<br>
<br>
údaje k XXXX ze zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek
<br> Koeficient je pro níže uvedený předmět daně stanoven obcí v jednotlivých částech obce takto:
budova obytného domu (H)
ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)
zdanitelná jednotka,jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R)
ostatní zdanitelná jednotka (Z)
k.ú.Kamenný Újezd (Březí,Bukovec,Rančice <,>
Plavnice,Doly) 1,4
<br>
<br> k.ú.Kosov u Opalic 1,4
k.ú.Krasejovka (Milíkovice) 1,4
k.ú.Opalice (Radostice) 1,4
k.ú.Otmanka 1,4
<br>
<br> Koeficientem ve výši 1,5 stanoveným obcí se na celém území obce násobí sazba daně u:
<br> - budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci (J) a u
budov,které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (K),s výjimkou garáže;
<br> - u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek,jejichž převažující část zastavěné plochy nadzemní
části zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívaná k
<br> • podnikání v průmyslu,stavebnictví,dopravě,energetice nebo ostatní zemědělské ...

Načteno

edesky.cz/d/8196295

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz