« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - Veřejná vyhláška ÚP Lhota-Vlasenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška ÚP Lhota-Vlasenice
Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Pražská 2460,393 01 Pelhřimov
<br> SPIS.ZN.<.> MPe/OV/251/2023 ČJ: MPe/OV/251/2023-5 VYŘIZUIE Ing.XXXXXXXXX XXXXXX TEL: XXXXXXXXX
<br> EMAIL.soucekájmupecz DATUM XX.01.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Pelhřimov,odbor výstavby.Pražská 2460,393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatel“l,jako úřad územního plánování příslušný dle Q“ 6 odst.(1) písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále „stavební zákon“) ve spojení s & 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením š 55 odst.1 a následně 547 odst.2 stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů a novel,ve znění Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů a novel a ve znění Vyhlášky č.501/2006 Sb <.>,o obecných požadavcích na využívání území,ve znění pozdějších předpisů a novel
<br> oznamuie a doručuje
<br> projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Lhota-Vlásenice za období 12/2018 — 12/2022 a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí <.>
<br> Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Lhota-Vlásenice (dále jen návrh „Zpráva“) byl zpracován v roce 2023 rozsahu zákona č,183/2006 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů a novel a dle 5 15 a přílohy č.6 Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a novel,Vyhlášky č <.>
<br> 501/2006Sb <.>,o obecných požadavcích na využívání území ve zněni pozdějších předpisů a novel <,>
<br> Návrh Zprávy je k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby,Pražská 2460.Pelhřimov vždy v pondělí a středu a v dalších dnech vždy po dohodě na tel.565351468 (František Souček) a na Obecním úřadu Lhota—Vlásenice (určený zastupitel Mgr.XXXXXX XXXX _ starosta obce) <.>
<br> Text návrhu Zprávy je vyvěšen na internetových stránkách Města Pelhřimov (www.mesto elhrimovcz _ Radnice a úřad _ Úřední deska...

Načteno

edesky.cz/d/8191391

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz