« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Renault_Scenic_Pod_Svabinami_44.pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace
<br> V souladu s §19d odst. 1 a 3 zákona č. 13/1997 Sb <.>, o pozemních komunikacích, se vyzývá 
paní Terezie Fišerová, adresa: Brněnská 967/24, 323 00 Plzeň, jako provozovatel silničního 
vozidla zn. Renault Scenic,RZ: 8S4 0457, šedé barvy, dlouhodobě odstaveného v ulici Pod 
Švabinami 44 v Plzni (dále jen „vozidlo“), aby:
<br> - odstranil důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích
(tj.aby obnovil platnost „technické kontroly“)
<br> nebo
<br> - vozidlo odstranil a odstavil mimo pozemní komunikaci <.>
<br> Dle údajů registru silničních vozidel mělo vozidlo pravidelnou technickou prohlídku platnou 
17.6.2022 <.>
<br> Vozidlo  je  tak již více než 6 měsíců odstavováno na pozemní komunikaci, aniž by mělo 
provedenu pravidelnou technickou prohlídku (tj. má více než 6 měsíců „propadlou technickou 
kontrolu“). 
<br> Dle § 19 odst. 2 písm. h) a odst. 3 zákona č. 13/1997Sb <.>, o pozemních komunikacích (dále jen 
ZPK)   je  mj.  na  místních   komunikacích   a   veřejně   přístupných   účelových   komunikacích 
zakázáno  odstavovat   silniční  vozidlo, které  po  dobu  více  než  6  měsíců  nesmí  být  podle 
zákona   o   podmínkách   provozu   vozidel   na   pozemních   komunikacích   provozováno   na 
pozemních   komunikacích   z   důvodu   marného   uplynutí   lhůty   pro   provedení   pravidelné 
technické  prohlídky  nebo  technické  nezpůsobilosti  vozidla  zjištěné   technickou prohlídkou 
nebo technickou silniční kontrolou <.>
<br> Nebude-li tato výzva vyslyšena ve 2 měsíční lhůtě ode dne jejího zveřejnění na úřední desce, 
odstraní   vozidlo   z pozemní   komunikace   na   náklady   jeho   provozovatele   SPRÁVA 
VEŘEJNÉHO   STATKU   MĚSTA   PLZNĚ,  příspěvková   organizace,  IČO   405   26 551, 
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň. 

Načteno

edesky.cz/d/8176620

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz