« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - MMB - Záměry města Brna R9/066

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMB - Záměry města Brna R9/066
č.j.MMB/0013798/2024/V0d
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,propachtovat nebo vvnůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením % 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme p o dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej - - pozemku p.č.656/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2,- pozemku p.č.659/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2,- pozemku p.č.659/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 268 m2,vše v k.ú.Medlánky.(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Vad'urová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.211,tel.542173167 e—mail: vadurova.marie©brna cz)
<br> 2.zpeněžení pozemků
<br> - p.č.403/1 zahrada o výměře 1057 m2 <,>
<br> - p.č.403/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če,garaz <,>
<br> - p.č.403/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če,garáž <,>
<br> - p.č.404 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 645 m2 jehož součástí je stavba — budova Lipová č.or.31/ č.p.242 <,>
<br> vše v k.ú.Pisárky
<br> ve veřejné elektronické dobrovolné dražbě podle zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,ve znění pozdějších předpisů,s tím,že nejnižší podání bude stanoveno ve výši 44.000.000 Kč,tj.za cenu v místě a čase obvyklou na základě znaleckého posudku č.2036/2023 ze dne 30.10.2023 zajišťované prostřednictvím společnosti CD CENTRUM COMS,a.s <.>,IČO: 07379161,se sídlem Veselá 199/5,Brno-město,602 00 Brno <.>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217 <,>
<br> tel.542173079,e-mail: rackova.irenaQbrno.cz)
<br> č.j.MMB/0013798/2024/V od
<...

Načteno

edesky.cz/d/8176586

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz