« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - Záměr směnit části parcel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr směnit části pozemkových a části stavebních parcel
Obec Olešnice v Orlických horách
podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle
<br> usnesení zastupitelstva obce č.5 – 05/2023 ze dne 31.08.2023 a dle upřesnění po
vyhotovení GP č.717-284/2023 ze dne 24.11.2023 vyhlašuje:
<br> ZÁMĚR SMĚNIT
části pozemkových parcel a části stavebních parcel
<br> číslo parcely plocha m2 katastrální území druh pozemků
p.p.č.2251/2
<br> za
p.p.č.2445 a
<br> st.273 a st.272
<br> 331
za
<br> 748 a
11 a 21
<br> Olešnice v Orlických
horách
<br> ostatní plocha –ostatní
komunikace za
<br> vodní plochu a část
zastavěných ploch
<br> Informace a podmínky:
 p.p.č.2251/2 ve vlastnictví obce Olešnice v Orlických horách (oranžově zabarvená),dle GP č.717-
<br> 284/2023 ze dne 24.11.2023 se jedná o p.p.č.2251/15 o výměře 135 m2 a p.p.č.2251/16 o výměře 196 m2
 p.p.č.2445,st.p.č.273 a st.p.č.272 vše ve vlastnictví fy.ELTAX v.d.se sídlem v Olešnici v O.h <.>
<br> (modře a zeleně zabarvené).Dle GP č.717-284/2023 ze dne 24.11.2023 se jedná o p.p.č.2597 o výměře
11 m2,p.p.č.2598 o výměře 21 m2 a p.p.č.2445/8 o výměře 748 m2
<br>  bez doplatku směňovaných pozemků
 obec Olešnice v Orlických horách si vyhrazuje právo odstoupit od zveřejněného záměru směnit
<br> pozemky
 náklady na geometrický plán a vklad práv do KN dle směnné smlouvy uhradí každá ze smluvních
<br> stran ve výši jedné poloviny
Snímek mapy části pozemku ve vlastnictví obce Olešnice v Orlických horách (oranžově
<br> zabarvené) a částí pozemků („zeleně zabarvené“)ve vlastnictví Eltax v.d.:
<br> Stránka 1 z 2
<br>
<br> Snímek mapy části pozemku ve vlastnictví fy.ELTAX v.d.:
<br> Připomínky a vyjádření můžete předložit do 15 dnů ode dne zveřejnění záměru
na Obecním úřadě v Olešnici v Orlických horách.Další informace poskytne starostka obce Monika
Jelenová,DiS <.>,na  494 660 163 nebo na e-mailu: obecniurad@olesnice.net <.>
<br> Zveřejněno: 12.01.2024 Sejmuto:
<br> Stránka 2 z 2

Načteno

edesky.cz/d/8176045

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz