« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument11_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument11_2024.pdf
Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
<br> ].května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou odbor stavební,dopravy a životního prostředí
<br> ZE DNE: 25.07.2023 SPIS ZN.: 02299/2023/1 1/Ada Stavebník & zmocnitel: Č.J.í 00146/2024/SDaZP/Ada Povodí Odry,státní podnik VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXXXXX Varenská XXXX/XXX TEL-: XXX XXX XXX XXX XX Ostrava-Moravská Ostrava E-MAIL: miroslava.adamkova©polankaostravacz Zmocněnee: VALBEK,spol.s r.o.Vaňurova 505/ 17 460 01 Liberec DATUM: 08.01.2024 VYPRAVENO: 1 1.01.2024
<br> Oznámení o zahájení stavebního řízení
<br> Povodí Odry,státní podnik,IČ 70890021,Varenská 3101/490,702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,prostřednictvím
<br> VALBEK,spol.s r.0 <.>,IČ 48266230,Vaňurova 505/17,460 01 Liberec,(dále jen "stavebnik") <,>
<br> podal dne 25.07.2023 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polánky nad Od rou,stavba č.5578 — SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polaněice,I.Etapa,Polanka nad Odrou:
<br> 01.1.200 Rekonstrukce lávky v ř.km 3,837
<br> 01.1.201 Úprava lávky v ř.km 4,100
<br> 01.1.202 Odstranění lávky v ř.km 4,313
<br> 01.1.2114 Úprava silničního mostu v ř.km 4,961
<br> 01.1.2115 Úprava lávky v řkm 5,169
<br> 01.1.206 Rekonstrukce lávky v ř.km 5,233
<br> 01.1.207 Rekonstrukce lávky v ř.km 5,383
<br> 01.1.2015 Rekonstrukce silničního mostu v ř.km 0,022 — Mexický potok (dále jen "stavba") <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou,odbor stavební,dopravy a životního prostředí,jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace podle & 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb <.>,(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),ve znění účinném do 31.12.2023,© 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném do ...

Načteno

edesky.cz/d/8166318

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
16. 04. 2024
16. 04. 2024
16. 04. 2024
10. 04. 2024
10. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz