« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument10_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument10_2024.pdf
Zveřejnění záměru pronájmu
<br> Statutární město Ostrava,městský obvod Polanka nad Odrou,ve smyslu 5; 39 zákona odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje záměr:
<br> pronájmu bgu 2+kk
<br> Specifikace: Byt č.3,2+kk o výměře 47,28 m2,umístěný v bytovém domě 1.NP na adrese,ul.l.května 1/2a,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou,v k.ú.Polanka nad Odrou,obec Ostrava,na LV 2098
<br> Účel využití: Jedná se o pečovatelský byt,určený pro osoby v nepříznivé sociální situaci,které nejsou v ekonomicky aktivním věku <.>
<br> Nájemné: 78,20 Kč/m2 podlahové plochy bytu měsíčně s pravidelným navyšováním nájemného vždy 0 roční inflaci,vyhlášenou ČSÚ cca k 15.01.2024.V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené sužíváním bytu a nájemné za předměty vybavení bytu <.>
<br> Doba nájmu: na dobu 2 let s ujednáním o obnovování smlouvy o další dva roky <.>
<br> Další podmínky pronájmu bytu jsou stanoveny v Zásadách a podmínkách pro pronájem bytů ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,svěřeným městskému obvodu Polanka nad Odrou,dostupných na webových stránkách městského obvodu: https://poIanka.ostrava.cz/cs/obcan/formuiaze—obecni-byty/formuIare-obecni-
<br> bginsadylpdf
<br> Kontakt: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX,Dis.referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
<br> O záměru pronájmu rozhodla Rada městského obvodu Polanka nad Odrou usnesením č.0329/RMOb-Pol/2226/30 ze dne 10.01.2024
<br> V Ostravě dne: 10.01.2024
<br> Úřední deska ÚMOb Polanka nad Údrotjlý www.polanka.cz
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Pave' ““hnía saw/„1% starosta městského obvodu Polanka nad Odrou vyvěšeno „,Áďď/„ŽMŠM
<br> siam dMť.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.MB:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Za správnost vyhotovení: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX,Dis.referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
<br> Příloha: půdorys byt...

Načteno

edesky.cz/d/8160622


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
10. 04. 2024
10. 04. 2024
08. 04. 2024
08. 04. 2024
08. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz