« Najít podobné dokumenty

Obec Hradiště (Benešov) - Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradiště (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu
Telefonní ústředna: +420 313 039 313 ID XXX.schránky: zbjbfmb Internet: www.mesto-vlasim.cz
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302,258 01 Vlašim
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Vlašim,odbor dopravy a silničního hospodářství,J.Masaryka 302,258 14 Vlašim jako
správní orgán příslušný dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“),pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na základě
žádosti ze dne 08.01.2024 ve věci běžných údržbových (letních i zimních) prací na silnicích II.a III.tříd
a místních komunikací v obvodu působnosti ORP Vlašim a ve smyslu ustanovení § 171 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a s odkazem na
ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
stanovuje
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br>
přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II.a III.tříd a
<br> místních komunikací v obvodu cestmistrovství Vlašim – územní působnost ORP Vlašim
<br>
v termínu od 15.01.2024 do 31.12.2024 dle Zásad pro přechodné dopravní značení (TP 66) <.>
<br>
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada <.>
<br>
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: opakované činnosti spojené se správou,údržbou <,>
měřením a opravami komunikací,nebo k zajištění bezpečnosti provozu na silnicích II.a III.tříd a
místních komunikací v obvodu působnosti ORP Vlašim,které nevyžadují úplné omezení silničního
provozu <.>
<br>
Další podmínky
<br>
1.Přechodné dopravní značení bude instalováno dle Zásad pro přechodné dopravní značení (TP 66) <.>
<br>
<br> Číslo spisu:
znznznzn.:dddd Město Vlašim
<br> 2024/006
...

Načteno

edesky.cz/d/8159201

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hradiště (Benešov)
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hradiště (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz