« Najít podobné dokumenty

Obec Hradiště (Benešov) - Poplatek za komunální odpad 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradiště (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Poplatek za komunální odpad 2024
INFoRMACE o ZMĚNĚ ZPŮSoBU S,lANoVENi poplarrŮ za rovuNÁLNÍ oopno
<br> Vážení občané obce Hradiště a vlastníci obytných a rekreačních objektů <,>
<br> zastupitelstvo obce Hradiště se na základě vyhodnoceni zkušeností z |et 2027-2023,kdy na obec PřeŠla
povinnost vedení veškeré agendy odpadového hospodářství,rozhodlo pro poměmě zásadní změnu ve
<br> způsobu stanovení poplatku za komunální odpad.Podle zákona č.56511992 Sb.jsou pro nás možné v
<br> zásadě jen dva způsoby:
<br> l.způsob - podle počtu trvale bydlících osob v domácnosti
Byl vyzkoušen v letech 2022-2023.Zák|adem poplatku byla jednotková cena za přihláŠenou osobu
(stejná za rodinný dům nebo rekreaění objekt bez přihlášených osob) <.>
<br> Tento způsob bude,dle rozhodnutí Zastupitelstva obce Hradiště zaveden od roku 2024.Základem
poplatku je jednotková cena za litr objemu popelnice a XXX,Poplatník si ponechá stávající plechovou
<br> polelnici,počet svozů pro rok 2024 je 26 svozů/rok,a to na základě rozhodnutí zastupitelswa obce
H.áaistc u v souladu s technickými a organizačními možnostmi svozové firmy.schválenÝ roční
ponlatek představuje násobek objemu popelnice v litrech x počet svozů za rok x jednotková cena <,>
<br> která činí 0,55 Kč za litr a XXX <.>
Tento druhý způsob se po zkušenostech z let 2022_2023 jevíjako přehlednější a spravedlivější <.>
<br> PoStup:
<br> 1) Do konce \edna 2024 obdrží všichni poplatníci předpis o výši poplatku za odpady na rok2024
<br> 2) Nejpozději do konce bíezna 2024 je třeba poplatek uhradit,buď bankovnírn převodem nebo
s|oženkou typu "A" na bankovní úč€t vedený u ČS,<.> <.>,č,ú <,>
<br> 320 057 399/0800 <,>
<br> upozorňujeme,že pokud do konce března nebude popiatek z popelnice uhrazen,obec občanům
<br> nezaručí,že popelnice bude technickými službami vwezena,resp,tato popelnice nebude
vyvážena <.>
<br> Je vhodné připomenout,že výběr poplatků od domácností pokrývá cca 50 % celkových nákladťr na
<br> odpadové hospodářství,zbytek je nutrié hradit z rozpočtu obce,Nejedná se pou...

Načteno

edesky.cz/d/8159198


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hradiště (Benešov)
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
19. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hradiště (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz