« Najít podobné dokumenty

Město Brno - OZNÁMENÍ K OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMB_UD_oznameni_k_ohlasovaci_povinnosti_2024.pdf
Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Oddělení správy poplatku za komunální odpad
<br>
SP.ZN.: VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0570474/2023
TEL./E-
MAIL:reucci.katerina@brno.cz
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br>
k ohlašovací povinnosti k poplatku za komunální odpad
<br> Správce poplatku Oddělení správy poplatku za komunální odpad Odboru životního prostředí
<br> Magistrátu města Brna tímto zveřejňuje údaje,na které se nevztahuje ohlašovací povinnost poplatníků
<br> místního poplatku za komunální odpad v souladu s § 14a odst.5 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních
<br> poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o místních poplatcích),a obecně závaznou
<br> vyhláškou statutárního města Brna č.24/2023,o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> (dále jen obecně závazná vyhláška).Ohlašovací povinnost v níže uvedených případech není
<br> vyžadována z důvodu,že se jedná o údaje,které může správce poplatku automatizovaným způsobem
<br> zjistit z rejstříků nebo evidencí,do nichž má zřízen přístup <.>
Ohlašovací povinnost ke vzniku nebo zániku nároku na osvobození nemusí plnit:
a) Fyzická osoba,která v roce 2023 dovrší 70 a více let věku - poplatník osvobozený dle čl.5
písm.e) obecně závazné vyhlášky.Ohlašovací povinnost je v daném případě nahrazena údaji z
<br> informačního systému evidence obyvatel.Využívanými údaji jsou jméno,popřípadě jména,a příjmení <,>
<br> datum narození,místo pobytu,popřípadě adresu pro doručování,a datum vzniku poplatkové
<br> povinnosti <.>
b) Fyzická osoba,která v roce 2023 nedovrší 4 a více let věku - poplatník osvobozený dle čl.5
písm.f) obecně závazné vyhlášky.Ohlašovací povinnost je v daném případě nahrazena údaji z
<br> informačního systému evidence obyvatel.Využívanými údaji jsou jméno,popřípadě jména,a příjmení <,>
<br> datum narození,místo pobytu,popřípadě adresu pro doručování,a datum vzniku poplatkové
<br> povinnosti <.>
c) Fyzická osoba,která má místo pobytu v sídle ohlašovny,v ...

Načteno

edesky.cz/d/8151870

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz