« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení přechodné úpravy, ul. Černopolní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0557615_23_7_Pril.vykres_prechodne_Cernopolni.pdf
239/47
<br> 238/1
<br> 240/48
<br> zel.zel <.>
<br> zel.zel <.>
<br> zel <.>
<br> zel.zel <.>
<br> zel <.>
stávající
<br> stávající
<br> st
á
<br> va
jíc
<br> í
<br> stávající
<br> st
á
<br> va
jíc
<br> í
<br> stávající
<br> st
á
<br> va
jíc
<br> í
<br> stávající
<br> stávající
<br> stávající
<br> stávající stávající
<br> stávající
<br> V 10g
<br> V 12a 11,70/2
<br> IP
1
<br> 3c
<br> IP
13c
<br> E
13
<br> E
13
<br> E
13
<br> E
13
<br> V 13
<br> V 13
<br> V 12a 12,70/2 V 12a 12,70/2
<br> V 10g ul.Černopolní
<br> u
l <.>
<br> L
u
<br> žo
va
<br> Nápojný bod HZS
<br> Z
Ó
<br> N
A
<br> C
<br> Z
Ó
<br> N
A
<br> C
<br> OBLAST OPS - Erbenova 4-01
<br> Vila Tugendhat
<br> Arnoldova vila
Nástupní plocha HZS
10m/4,0m
<br> IN
S
<br> TA
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> INSTALOVAT
<br> IN
S
<br> TA
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> IN
S
<br> TA
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> B
29
<br> V 12a 10,0 m / 2,0 m
<br> text:
<br> 500/300
<br> 500/150
<br> E
13
<br> N
Á
<br> S
TU
<br> P
N
<br> Í
P
<br> L
O
<br> C
H
<br> A
H
<br> Z
S
<br> N
Á
<br> S
TU
<br> P
N
<br> Í P
L
<br> O
C
<br> H
A
<br> H
Z
<br> S
<br> E
4
<br> 10 m
10 m
<br> 2 <,>
0
<br> 10,0
<br> ČÁST ODSTRANIT
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> VYPRACOVAL : XXXXXXXX XXXX ml <.>
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> BRNO,ul.Černopolní
Zajištění nástupní plochy pro HZS
<br> k pozemku č.3335 - Arnoldova vila
<br> místní komunikace
<br> 1.2
<br> č.o.230643/4.12.23
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> č.p.3335
<br> 10
m
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> - DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> přenosné SDZ :
<br> přechodné VDZ :
<br> stávající SDZ :
<br> stávající VDZ :
<br> stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve sc...
0557615_23_7_OOP_prechodne_Cernopolni.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0557615/2023/7 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0013338/2024/HL TEL./E-MAIL: 542174762 / hlavaiova.blanka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy ul <.>
<br> Černopolní,Brno-sever
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy ul.Černopolní,Brno-sever,formou
<br> výkresu číslo schématu 1.2,místo akce/název: „BRNO,ul.Černopolní Zajištění nástupní plochy pro
<br> HZS k pozemku č.3335 – Arnoldova vila“,obsah schématu: „PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> místní komunikace“,číslo objednávky/datum: „č.o.230643/4.12.23“ zpracovaného společnostní
<br> SIGNEX spol.s r.o <.>,IČO: 49971344,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,s dotčeným orgánem podle
<br> ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu – Policií České Republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38 <,>
<br> 621 00 Brno,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na pozemní komunikaci - místní komunikaci III.třídy...

Načteno

edesky.cz/d/8151868

Meta

Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz